logo

XVIII Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az északi csillagképek

1. A Göncölszekér mögött pedig, amelyet a görögök Arktosznak vagy Heliké-nek neveznek, az Ökörhajtó van. Tőle nem messze jelenik meg a Szűz alakzata, ennek jobb válla felett igenragyogó csillag fénylik, melyet nálunk Vincellérnek neveznek, a görögök pedig Protrügetésznek. Ebben pedig a legtündöklőbb a Kalász. Ugyancsak van vele szemben egy másik színes csillag is az Ökörhajtó térdei között, az Ökörhajtóval szemben, ezt Arcturusnak nevezik.

2. A Göncölszekér feje felől, ferdén az Ikrek lába felé van a Kocsis a Bika szarvának csúcsán, éspedig bal szarva hegyén, és a Kocsis lábai alkotják a felső részét. A Kocsis kezét alkotó csillagokat Gödölyéknek nevezik, bal vállán van a Kecske. A Bika és a Kos fölött Perseus fut, jobb lábával a Pleiádok, a ballal a Kos feje fölé lépve, jobb kezével a Kassiopeiára támaszkodván, baljával a Bika lolett a Gorgó-fejet emeli és az Andromeda lábai elé veti.

3. Továbbá a Halak fölött vannak: az Andromeda és a hasát alkotó csillagok es a Pegazushoz tartozókból azok, amelyek a gerince felett vannak. Ennek hasán a legfényesebb csillag zárja le a Pegazus hasát és Andromeda fejét. Az Andromeda jobb keze a Kassiopeia képén nyugszik, balja pedig az Északivonalon. A Vízöntő a Pegazus feje fölött van, patái érintik a Vízöntő térdét. A Kassiopeia középen van. A Bak felett magasan a Sas és a Delfin van, utánuk a Nyíl. Tőle távolabb van a Hattyú, amelynek jobb szárnya a Cepheus kezét és mark érinti, bal szárnya a Kassiopeia felett lebeg. A Hattyú farka alatt vannak a Pegazus lábai.

4. Azután a Nyilas, a Skorpió és a Mérleg fölött a Kígyó, amely szájának csúcsával a Koszorút érinti. Közepén a Kígyót kezében fogja a Kígyótartó, bal lábával pedig a Skorpió homlokának közepét tapossa. A Kígyótartó feje felől nem messze található a Térdeplőnek a feje. Fejük körvonalait jól fel lehet ismerni, mivel fényes csillagok alkotják.

5. A Térdeplő a Kígyónak ahhoz a halántékához támaszkodik, amely a Göncölszekérhez tartozik. Kissé feléjük hajlik a Delfin. A Hattyú csőrével szemben van a Lant. Az Ökörhajtó és a Térdeplő vállai közé illeszkedik a Koszorú. Az északi körben van a Két medve, amelyek lapockáikkal érintkeznek, és mellükkel elfordulnak egymástól. Közülük a kisebbiket görögül Künoszourának, a nagyobbikat pedig Helikének hívják. Fejük úgy helyezkedik el, hogy ellenkező irányba néznek, s mindketten a magasba emelik a farkukat.
6. A medvék farka közt, mint mondják, van az ég sarka. Itt a Kígyó, s benne az a csillag, amelyet Sarkcsillagnak neveznek, a nagy Göncölszekér fejéből ragyog ki. Mert az, amelyik a Sárkányhoz legközelebb van, annak feje körül forog. Ugyanakkor a Künoszoura feje körül is forog, és lába közeléig nyúlik. Ez pedig csavarodva és visszahajolva fordul a kisebbiknek a fejétől a nagyobbiknak a szája és halántéka tájáig. Továbbá a Kis medve farka felett vannak a Kepheus lábai, ott pedig legfelül, a csúcson, a Kos jegye fölött egyenlő oldalú háromszöget alkotó csillagok vannak. A kis Göncölszekér és a Kassiopeia csillagképei között még igen sok elszórt csillag van.

Elmondtam, melyek a kelettől jobbra, az égen az állatöv és a Göncölszekér között elrendezett csillagok; most azokat sorolom fel, amelyeket a természet napkelettől balra, a déli égtájon rendezett el.