logo

XVII Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A toszkán templom

1. Ha annak a helynek, ahol a templomokat építjük, hosszúsága 6 rész, ebből egyet elvéve, a maradék legyen a szélessége. A hosszúságot pedig osszuk kétfelé, s azt a részét, amelyik belül lesz, jelöljük ki a cellák terei számára, azt pedig, amelyik a homlokzat felé van, hagyjuk az oszlopok elhelyezésére. Szélességét pedig osszuk 10 részre.

2. Ebből jobbra és balra 3-3 részt szánjunk a kisebb cellákra, vagy ha ott másoknak kell lenni, azokra, a fennmaradó 4 részt adjuk a templom középső cellájának. Azt a teret, amely a cellák előtt lesz a pronaoszban, oszlopaival úgy tervezzük, hogy a sarokoszlopokat a külső falaknál lévő elő-pillérekkel szembe állítsuk. Azokat, amelyek az elő-pillérek és a templom közepe között lesznek, így osszuk el, s az elő-pillérek és az elöl lévő oszlopok között középen ugyanilyen irányban másokat helyezzünk el. Ezek pedig alul olyan vastagok legyenek, mint a magasság h-e, a magasság a templom szélességének %-a, az oszlop teteje pedig az alsó vastagság 1l4-ével szűküljön.

3. Lábazatuk magassága félvastagságnyi rész legyen. A lábazataiknak legyenek kerek plinthoszai olyan magasak, mint vastagságuk fele, fölötte torus, amely az apophüszisszel együtt olyan vastag, mint a plinthosz. Az oszlopfő magassága a vastagság fele. Az abacus szélessége akkora, mint az oszlop alsó vastagsága. A fejezet vastagságát három részre kell osztani, ezek egyikét a plinthosznak adjuk, amely az abacusszal azonos, a másikat az ekhinosznak, a harmadikat pedig a hüpotrakhelionnak az apophüszisszel együtt.

4. Az oszlopokra összekapcsolt fagerendákat helyezünk, hogy olyan modulus szerinti magasságuk legyen, ahogyan azt az épület nagysága megköveteli. Ezek az összekapcsolt gerendák olyan vastagságúak legyenek, amekkora felül az oszlopok hüpotrakhelionja, s csapokkal és fecskefarkakkal úgy legyenek összeillesztve, hogy a kötés helyén két ujjnyi rés legyen. Mert ha érintkeznek egymással és nem fogják fel a szélfúvást, és nem járja át a szél, felmelegszenek és gyorsan elkorhadnak.

5. A gerendák és a falak felett a mutulusok a oszlopmagasságl4-ével ugorjanak ki, továbbá homloksíkjaikra borítást kell erősíteni. E fölé pedig oromzatos tümpanont helyezzünk, falazva vagy faszerkezettel. Felette pedig a tetőormot, a gerincet a tetőszelemeneket és tetőléceket úgy kell elhelyezni, hogy az eresz a kész tetőzet egyharmadának feleljen meg.