logo

XVII Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A templomkapuk és kereteik

1. A templomkapuknak és keretezésüknek pedig ezek a szabályai az épületeken: először is meg kell állapítani, melyik rend szerint legyenek. Mert a kapuzat fajtái ezek: dór, ión és attikai. Az elsőknek a szimmetriáit olyan elvek szerint látjuk meg, hogy a felső koszorúpárkány, amelyet az ajtókeretekre felül helyezünk, egy szintben legyen a pronaoszban lévő oszlopfők tetejével.
Az ajtó belső nyílását úgy kell meghatározni, hogy amennyi a templom magassága a padlótól a mennyezetig, azt osszuk fel 31 részre, és ezekből 2 % rész határozza meg az ajtónyílás magasságát. Ezt újra 12 részre kell osztani, s ebből 5l2 legyen alul az ajtónyílás szélessége. És felül szűkítsük össze, mégpedig, ha a nyílás a legalacsonyabbtól 16 lábig terjed, a keretával, 16-25 lábig a keret 1l4-ével, 25-30 lábig pedig a felső részt a keret % részével szűkítsük. A többit, ami még magasabb, úgy látszik, függőlegesen kell elhelyezni.

2. Az ajtókereteket magukat pedig felül vastagságuk 1A4 részével kell szűkíteni. A szemöldök vastagsága annyi, amekkora a kapuszárak szélessége legfelül. A kümationt a kapufélfák 1l6 részére kell készíteni, kiugrása pedig akkora, amennyi a vastagsága. Leszboszi kümationt kell faragni asztragalosszal. A szemöldökre kerülő kümation fölé a hüperthüront kell helyezni, ami olyan vastag, mint a szemöldök, és ezen dór kümationt, leszboszi asztragalosszt kell faragni lapos faragással.
A koszorúpárkány sima, és kümatíonja van, kiugrása pedig akkora, mint a magassága. A keretszár kövek fölé kerülő szemöldök jobb és bal oldali kiszögelléseit úgy kell csinálni, hogy kiszaladjanak annyira, mint a lábazat, és pontosan kapcsolódjanak a kümationhoz.

3. Ha pedig ión rendben készülnek, a nyílás ugyanolyan magasságú legyen, amilyennek a dór rendnél látjuk. Szélességét úgy állapítjuk meg, hogy a magasságot 12 részre osztjuk, s egy ilyen rész lesz a kapuzat alsó szélessége.
A szűkítés úgy készül, mint a dór kapukon. A kapufélfák, keretszárak szélessége a homlokoldalon a nyílás magasságából vett rész, a kümation pedig ennek a vastagságából. A fennmaradó részt a kümation kivételével 12 részre osztjuk. E részek közül háromból készüljön az első sáv az asztragalosszal, négyből a második, ötből a harmadik, s ezek a sávok az asztragaloszokkal együtt, egyenletesen fussanak körül.

4. A hüperthüronokat pedig ugyanolyan módon alakítsuk ki, mint a dór rendben, arányos nagyságban. Jobbra és balra faragott gyámok, vagy más néven perotideszek függjenek le a szemöldök aljával egy vonalba, nem számítva a levéldíszt. Ezek vastagsága a homlokoldalon a keretszár kétharmada legyen, alul negyedrésszel vékonyabban, mint felül. Az ajtószárnyakat úgy kell összeszerkeszteni, hogy a vázon a függőleges sávok az egész ajtónyílás12 részét tegyék ki. A két sáv között az orommezőre a tizenkettőből 3 rész jut.

5. Az ajtótáblák beosztása olyan legyen, hogy miután magasságukat 5 részre osztottuk, két részt a felső, hármat az alsó résznek jelölünk ki. Középre helyezzük a középső záró lapot, a többiből egyeseket felülre, másokat alulra kell erősíteni. Egy keresztpánt magassága legyen a tábla l3-a, a kümation a pánt 1l6-a. A függőleges sávok szélessége legyen a táblák fele, a szegélyek a sávok %-a. Azok a sávok, amelyek az ajtófél mentén húzódnak, készüljenek a keretszárak fele szélességére. Ha pedig kétszárnyúak lesznek, magasságuk ugyanilyen maradjon, a nyílás szélességét pedig meg kell növelni. Ha pedig négyszárnyúak, a magasságot kell növelni.

6. Az attikaiak pedig ugyanolyan szabályok szerint készülnek, mint a dórok. Ezeken kívül, a kümationok alatt, az ajtókereten sávok futnak körül,470 s ezeket úgy kell méretezni, hogy a kümationt leszámítva, a keret %-e jusson rájuk. És ezek nem rácsosak, nem kétszárnyúak, és mindig kifelé nyílnak.
Hogy milyen szabályoknak kell megvalósulniuk a templomok dór, ión és korinthoszi rend szerinti alakításában, amennyire hozzá tudtam jutni, a helyes szokás szerint elmondtam. Most a toszkán dispositiókról fogok szólni, s arról, hogyan kell tervezni.