logo

XIX Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az öt templomtípus

1. Ezek a templomok alaptípusai, amelyeken kialakításuk képe alapul: az első az in antis, amit görögül naosz en parasztaszinnak mondanak, aztán a prosztülosz, amphiprosztülosz, pszeudoperipterosz (dipterosz), hüpaithrosz. Ezek formáját a következőképpen határozzuk meg.

2. in antis lesz a templom, ha homlokzatán azokon a falakon, amelyek a cellát közrezárják, antepillérei, pilaszterei vannak és azok között középen két oszlop, fölül pedig oromzat, amelyet olyan szimmetria szerint kell építeni, amit ebben a könyvben fogok leírni. Ennek példája az ad tres Fortunas terén álló három templom közül az, amelyik legközelebb van a Porta Collinához.

3. A prosztüluszon minden ugyanúgy van, mint az in antison, csakhogy az antepillérek, a pilaszterek előtt két sarokoszlop áll, s felettük gerendázat van, mint az in antison, de jobbra és balra is visszafordul egy-egy szakaszon. Ennek példája a Tiberis szigetén Jupiter és Faunus temploma.

4. Az amphiprosztüloszon mindaz megvan, ami a prosztüloszon, s ezen kívül hátul is ugyanolyan módon vannak rajta oszlopok és oromzat.

5. Peripterosz pedig az lesz, amelyiknek a homlokzaton és hátul 6-6 oszlopa, oldalain pedig a sarkokon levőkkel együtt 11 van. Ezeket az oszlopokat pedig úgy kell elhelyezni, hogy egy oszlopköz szélességű távolság legyen köröskörül a falaktól a külső oszlopsorokig, és a templom celláját körül lehessen járni, ahogyan Hermodorosznak a Metellus oszlopcsarnokában lévő Jupiter Stator templomán van és a Mutius által hátsó csarnok nélkül emelt, a Marius-emlék közelében álló Honor et Virtus-templomon.

6. A pszeudodipteroszt pedig úgy rendezik el, hogy homlokzatán és hátul 8-8 oszlop legyen, oldalán a sarkokon lévőkkel együtt 15-15. A cella falai pedig a homlokzat felől és hátul a négy középső oszloppal szemben legyenek. Így körös-körül a faltól a külső oszlopsorokig legyen két oszlopköznyi és egy alsó oszlopvastagságnyi tér. Ennek Rómában nincs példája, hanem ilyen Magnesiában Diana temploma, melyet az alabandai Hermogenész és Apollóné, amelyet Meneszthész36 épített.

7. A dipterosz a pronaoszban és hátul is nyolcoszlopos, de az épület körül kettős oszlopsorai vannak, amilyen Quirinus dór temploma és Epheszoszban Diana ión temploma, amelyet Khersziphron épített.

8. A hüpaithrosz pedig mind a pronaoszban, mind hátul tízoszlopos. Minden egyéb ugyanolyan rajta, mint a dipteroszon, de belsejében az oszlopok kétszeres magasságúak, amelyek a falaktól körbejárhatóan, olyan távolságra vannak elhelyezve, mint a peristyliumok oszlopsorai.
A középrész pedig szabad ég alatt van, tető nélkül. Bejárata kétfelől szárnyas kapukon át a pronaoszban és hátul van. Rómában ennek sincs példája, hanem ilyen Athénben a nyolcoszlopos36 templom és az olümposzi templom.