logo

IV Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Befejezés (Partitiones Oratorie - A szónoki felosztások)

139. Kifejtettük hát néked mind a szónoki felosztásokat, amelyek bizony a mi Akadémiánk közepéből sarjadtak ki; nélküle nem tudnák őket sem feltalálni, sem megérteni, sem alkalmazni. Mert felosztani, meghatározni, a kétértelműség felosztásait tovább bontani, az érvek helyeit ismerni, és magából az érvelésből a konklúziót levonni, aztán látni, hogy mit kell feltételezni az érvelésben, s mit eredményez az, amit feltételeztünk, továbbá az igazat a hamistól, a valószínűt a hihetetlentől elhatárolni és megkülönböztetni, s a rossz feltevéseket vagy a rossz konklúziókat megcáfolni, végül ugyanazt vagy leszűkítve megvitatni, mint az úgynevezett dialektikusok, vagy, ahogy a szónokhoz illik, bővebben kifejteni: mindez az Akadémia gyakorlatához tartozik, amely egyrészt a kifinomult vitatkozásból, másrészt a hatékony beszéd művészetéből áll.

140. A jóról és a rosszról, a méltányosról és a méltánytalanról, a célszerűről és a célszerűtlenről, a tisztességesről és a gyalázatosról ugyan miféle mondanivalója vagy beszédkészsége lehet a szónoknak ezen igen fontos dolgok művészi szabályainak ismerete nélkül? Ezért hát, legyenek számodra, drága Ciceróm, az én tanításaim útjelzők ama források felé, amelyekhez ha az itteni és más vezérelveket követve elérkezel, akkor ezeket is jobban megismerheted, és más sokkal nagyobb dolgokat.

E: Engem pedig, drága apám, igazi és nagy lelkesedés fog el, és a te sok és nagyszerű ajándékaid után már semmi nagyobbra nem várok már.