logo

II Quintilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Démoszthenész és Aiszkhinész beszédének háttere

7. De térjünk most már kitűzött tárgyunkra, s mindenekelőtt vázoljuk fel a szóban forgó bírósági ügy részleteit.

Athénban volt egy törvény „Ne hozzon senki olyan néphatározatot, mely szerint bármely tisztségviselőt hivatali idejének lejárta és végső számadása előtt megkoszorúzhassanak", valamint egy másik, amelynek értelmében „akit a nép tüntet ki, az a népgyűlés előtt kapja meg kitüntetését, akit a szenátus, az a szenátusban".
Midőn Démoszthenész a kőfalak helyreállításának felügyelője lett, s a munkát saját pénzéből végeztette el, Ktésziphón javaslatot nyújtott be, még Démoszthenész számadásának elkészülte előtt, amelyben aranykoszorú adományozását javasolta számára, éspedig a színházban, az összehívott nép színe előtt, jóllehet a törvényes népgyűlés helye nem az volt. Hozzá pedig hirdettessék ki, hogy kiválósága és jóindulata okán kapja mindezt, amellyel az athéni nép iránt viseltetett.


20. Ezt a Ktésziphónt tehát a törvényszék elé idézte Aiszkhinész, mondván, törvényellenes indítványt tett, amidőn Démoszthenész számadásának elkészülte előtt koszorúzást javasolt számára, ráadásul a színházban, sőt kiválóságáról és jóindulatáról is valótlant állított, ugyanis Démoszthenész sem nem derék ember, sem nem szerzett nagyszerű érdemeket a köztársasággal kapcsolatban. Ez a per teljességgel nélkülözte ugyan a bevált formaságokat, de kétségkívül nagyszabású volt. A törvény értelmezése terén mindkét oldal szabadjára engedhette szellemét, s az államnak tett érdemek kapcsán is súlyos vita bontakozhatott ki.

21. Volt ugyanis egy korábbi per Aiszkhinész ellen, amelyben Démoszthenész főbenjáró bűnnel vádolta meg őt, mondván, hűtlenül járt el a követség során, úgyhogy most ellensége megbosszulása végett Ktésziphón ürügyén vizsgálatot kezdeményezett Démoszthenész tettei és hírneve kapcsán. Nem is annyira a be nem nyújtott számadásról beszélt, mint inkább arról, hogy egy ilyen becstelen polgárt a legkiválóbbként magasztalnak.

22. Ezt az indítványt Aiszkhinész Ktésziphón ellen a makedón Philipposz király halála előtt négy évve128 terjesztette elő, de ítélet csak néhány évvel azután született, hogy Alexandrosz29 már elfoglalta Asiát. A tárgyalásra állítólag egész Görögországból hatalmas tömeg gyűlt össze. Hisz mi lehetne érdemesebb a megtekintésre és meghallgatásra, ha nem a legkiválóbb szónokok nagy gonddal előkészített és ellenségeskedéstől fűtött szócsatája, egy ily súlyos ügyben?

23. Ha tehát beszédeiket - reményeimnek megfelelően - sikerült úgy lefordítanom, hogy valamennyi erényüket megőrizzem, beleértve gondolataikat, alakzataikat és a dolgok sorrendjét, szavaikat csak annyiban követve, ami még nem tér el túlzottan a mi gyakorlatunktól - mert ha nem is fordítottam le mindent szó szerint a görög eredetiből, igyekeztem legalább a jellegüket megőrizni -, akkor szolgáljon munkám mintegy zsinórmértékül a szónoklásban mindazok számára, akik attikai módra szeretnének beszélni. De rólunk legyen is elég ennyi. Halljuk végre latinul szólni magát Aiszkhinészt!Kisdi Klára fordítása