logo

IX Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Mikor kezdje ügyvédi tevékenységét

1. Az ügyvédi tevékenységet természetesen ki-ki erejétől függően kezdje el. Én nemis kötném évekhez, hiszen ismeretes, hogy Démoszthenész szinte gyermekként tartott vádbeszédeket gyámjai ellen; Calvus, Caesar és Pollio jóval a quaestori kor előtt igen súlyos peres ügyek vitelét vállalták; feljegyezték, hogy egyesek már gyermektógában" felléptek, Caesar Augustus például tizenkét éves korában mondott dicsérő beszédet nagyanyja felett a hajóorrokkal díszített szószék előtt a Forumon."

2. Ugyanakkor, véleményem szerint, bizonyos mértéket nem árt betartani, hogy ne idő előtt tépjük le a még éretlen lombot, és bármi is az, ne adjuk fel éretlenül (mert ebből származik a feladat lenézése, s alapot teremt a szemtelenséghez, és ami mindenütt a legveszélyesebb, az önbizalom akadályozza a fejlődést).

3. Viszont nem is szabad az első fellépés idejét az öregkorra halasztani; mert a félelem napról napra nő, s mindig nagyobbnak tűnik az, amit meg akarunk kockáztatni, s amíg fontolgatjuk, mikor fogjunk hozzá, már elkezdeni is késő. Ezért úgy illik, hogy tanulmányai gyümölcsét még frissen és édesen hozza elő, amikor még illik hozzá az elnézés és a remény, a kedvezés készséges, és a merészség természetes, s ha valami még hiányzik, pótolja az életkor, s ha ifjonti hévvel túlzott valamiben, fiatalságának tulajdonítják.

4. Ilyen Cicerónak Sextus Roscius védelmében mondott beszédében ez a mondat: „Mert mi annyira közös, mint a levegő az élőknek, a föld a halottaknak, a tenger a hánykolódóknak, s a part a partra vetetteknek." Bár huszonhat éves korában a hallgatóság zajos tetszése közepette mondta ezt, ugyanő idősebb korában megvallotta," hogy idővel megállapodott, s az évektől letisztult. És istenemre, bármennyire hasznosak is a csendes tanulmányok, mégis megvan a fórumnak a maga sajátos haszna, más ott a megvilágítás, más az igazi veszély, és ha elválaszthatók lennének, többre lenne képes a gyakorlat tudomány nélkül, mint a tudomány gyakorlat nélkül.

5. Innen van, hogy néhányan, akik az iskola padjaiban vénültek meg, csodálkoznak az újdonságon, mikor a bírói tárgyaláson megjelennek, s szeretnék, ha minden úgy volna, ahogyan szónoki gyakorlataikon volt. Mert ott hallgat a bíró, az ellenfél viszont túlkiabál, egyetlen meggondolatlan szó sem marad észrevétlen, és ha valamit megemlítesz, bizonyítanod kell, és az éjjelek és nappalok szorgalmával kidolgozott és összeállított törvényszéki beszédedet elmossa a víz, és egyes ügyekben mellőzni kell a nagyotmondó fellengzősséget, amire ezek a szószátyárok" egyáltalán nem képesek

6. Azért akadnak néhányan, akik ékesszólóbbnak tartják magukat annál, mintsem törvényszéki beszédekben föllépjenek. Egyébként szeretném, ha az, akit mint ifjút és friss erőtől ékeset vezettünk a fórumra, minél simább és kedvezőbb üggyel kezdené, ahogyan a ragadozók kölykei is eleinte gyengébb zsákmánnyal laknak jól. És nem feltétlenül kell ezen első fellépés után tüstént szónoki gyakorlatot folytatnia, nehogy kéreggel vonja be tehetségét, amely még gondozásra szorul, hanem az, aki már tudja, mit jelent a küzdelem, és mire kell törekednie, felüdüljön és megerősödjék.

7. Így az első fellépéssel járó félelmen is átesik akkor, amikor még könnyebb merésznek lenni, és vállalkozásának könnyűsége sem indítja arra, hogy feladatát lebecsülje. M. Tullius is élt ezzel a lehetőséggel, s miután már az akkori ügyvédek között neve híressé vált, áthajózott Ázsiába, bizonyára azért, hogy az ékesszólás és bölcselet tanítóinak, de elsősorban Apollóniosz Molónnak, akit már Rómában is hallgatott, vezetésére bízza magát Rhodoszon, hogy tovább képezze és úgyszólván újjá formálja. Akkor térül meg leginkább a befektetett munka, ha az elméleti tudás és a tapasztalat összhangban van.Adamik Tamás fordítása