logo

IX Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A szónok felkészültsége

1. Az, aminek kifejtését megígértem, az nem a szónoki művészetnek, mint sokan gondolták, hanem magának a szónoknak az eszközei. Ezek fegyverként legyenek mindig a keze ügyében, ezek tudásával legyen felövezve, s hozzájuk járuljon még a szavak és az alakzatok könnyed bősége, a feltárás elmélete, az ügyes elrendezés, az erős emlékezet és a megnyerő előadásmód. De közöttük is legtöbbet ér a megfontolt öntudat, amelyet sem a félelem nem ingat meg, sem a lehurrogás nem rémiszt, s még a hallgatóság tekintélye előtt sem hunyászkodik meg, a köteles tiszteleten túl.

2. Mert amilyen visszataszítók a velük ellentétes hibák, az elbizakodottság, a vakmerőség, a szemtelenség és az önhittség, éppúgy nem használ semmit az elméleti tudás, az igyekezet, sőt még az előrehaladás sem, ha nincs bennünk állhatatosság, önbizalom és bátorság, mert hiába adsz fegyvert a félénknek és a gyávának. Istenemre, nem szívesen mondom, mert félreérthetik: még a bátortalanság is, ami magában véve fogyatkozás ugyan, de szeretetreméltó fogyatkozás, melyből erények is fakadhatnak, akadályozhatja az érvényesülést, mert sokak esetében oka volt már annak, hogy a tehetség és a szorgalom gyümölcse tönkrement, mert nem került napfényre, hanem a rejtettség elhanyagoltsága felemésztette.

3. Ha olyan valaki olvassa ezt, aki még nem tud kellőképpen különbséget tenni a szavak jelentése között, gondolja meg, hogy én nem a szerénységet kifogásolom, hanem a bátortalanságot, ami — mint a félelem — visszatart bennünket attól, amit meg kellene tennünk, ezért megzavarodunk, s megbánva azt, amit elkezdtünk, hirtelen elhallgatunk. Ki kételkednék hát hibának tekinteni azt az érzést, amely miatt félünk megtenni azt, ami tisztességes.

4. De azt sem kifogásolom, ha a szónok, amikor szólásra emelkedik, izgul, arcszíne elváltozik, s érzi a veszélyt; sőt mindezt, ha nem következne be, még színlelnie is kellene. Csakhogy ezt tudatosan kell tennie, nem félelemből; hatódjunk meg, de ne roskadjunk össze. A bátortalanság legjobb ellenszere az önbizalom, s ha bátortalan is a tekintetünk, felemeli a biztos önérzet.

5. Vannak, mint fentebb említettem, természetes eszközök, melyek ápolással fejleszthetők, mint a hang, a jó tüdő és a kellemes külső. Akkora hatást lehet elérni velük, hogy sokszor a tehetség hírét keltik. A mi időnkben ékesszólóbb szónokok is voltak, de közülük is kiemelkedett Trachalus, mikor szónokolt. Olyan magas termetű volt, oly tűz égett szemében, a homloka oly méltóságteljes, taglejtései oly remekek voltak, hangja pedig nemcsak olyan volt, hogy — ahogyan Cicero szeretné — közel járt a tragikus színészekéhez, hanem felülmúlt minden tragikus színészt, akiket csak hallottam.

6. Annyi bizonyos, hogy mikor a basilica Iuliában az első bizottságban beszélt, és szokás szerint egyszerre négy tárgyalás folyt, úgyhogy minden lármától visszhangzott, emlékszem, hogy hallották és értették őt, sőt, ami nagy szégyen volt a többi szónokra, tapsoltak is neki mind a négy emelvényről. De ez jámbor óhaj és ritka adomány, s ha nem is jut osztályrészül, elégedjen meg a szónok azzal, ha azok figyelnek rá, akikhez beszél. Ilyennek kell lennie a szónoknak, s ezeket kell tudnia.



Adamik Tamás fordítása