logo

XV Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Előszó - E könyv témája a bizonyítás és a cáfolás

1. Voltak bizony, mégpedig jeles szerzők, akik úgy vélték, hogy a szónok egyetlen feladata a tanítás. Az érzelmekről ugyanis azt tartották, hogy ki kell küszöbölni őket két okból is: egyrészt mivel véteknek számít a lélek mindenféle megzavarása, másrészt nem szabad, hogy a bírót eltávolítsa az igazságtól a könyörületesség, a részrehajlás és más hasonlók. A hallgatóság gyönyörködtetése pedig nem Csupán fölösleges a szónok számára, hanem ráadásul férfihoz méltatlan is, hiszen a szónoki beszéd célja kizárólag a győzelem.

2. Mindazonáltal a többség, nem zárván ki ugyan a szónoklattanból az érzelemkeltést, amely kétségkívül hozzá tartozik, tulajdonképpeni és elsődleges feladatának tekintette saját álláspontjának bizonyítását és ellenfele állításainak cáfolását.

3. Bármelyik helyes e két nézet közül (itt ugyanis nem vetem közbe saját véleményemet), ez a könyv mind az előbbiek, mind az utóbbiak szerint is a legnagyobb mértékben nélkülözhetetlen lesz, mert teljes egészében csak a bizonyítást és a cáfolást tárgyalja. Ennek szolgálatában áll az is, amit a törvényszéki ügyekről már elmondtunk.

4. Mert sem a bevezetésnek, sem az elbeszélésnek nincs más haszna, mint hogy előkészítse a bírót a bizonyításra; fölösleges lenne ugyanis ismerni az ügyállást és megvizsgálni a fentebb már ismertetett kérdéseket, ha ide nem jutnánk el.

5. Végül is azon öt rész közül, amelyre a törvényszéki beszédet fölosztottuk, a másik négy bármelyike mellőzhető olykor az ügy során; de nincs olyan per, amelyben ne lenne szükség a bizonyításra. Ennek szabályait úgy oszthatjuk fel a legcélszerűbben, ha előbb azokat ismertetjük, amelyek minden vitás kérdésben közösek, utána pedig azokat vesszük végig, amelyek az egyes ügyfajtákban sajátosak.Adamik Tamás fordítása