logo

XIX Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az előzetes ítéletek

1.Ami pedig az előzetes ítéletek használhatóságát illeti, három csoportba osztható. Ítéletek, amelyeket valamikor hasonló ügyekben hoztak; ezeket inkább példáknak nevezzük; például az apák végrendeletének érvénytelenítése vagy megerősítése a gyermekek igényével szemben. Ugyanarra az ügyre vonatkozó korábbi ítéletek; innen származik az előzetes ítéletek elnevezés is; például amelyeket Oppianicus ellen hoztak, vagy a szenátus Milo ellen. Vagy amikor ugyanarról az ügyről már bírói döntés született; például a vádlottak deportálása ügyében, a felszabadítás megújítása esetén,9 a százas bíróságokon, amelyek két kamarára vannak osztva.

2. Bizonyító erejük két körülménytől függ: azok tekintélyétől, akik meghozták, és a peres ügyek hasonlóságától. A bírák hanyagsága miatt ritkán cáfolják őket, csakis nyilvánvaló bírói hiba esetén. Minden bíró azt akarja ugyanis, hogy a másik bíró ítélete érvényes maradjon, mivel ők maguk sem szívesen hoznak olyan ítéletet, amely precedenssé válva saját fejükre hullhat vissza.

3. A két fenti esetben tehát, ha az ügy úgy kívánja, az eset különbözőségére kell hivatkozni, hiszen alig van olyan per, amely minden tekintetben hasonló lenne a másikhoz. Ha ez nem sikerülhet, vagy ugyanarról az ügyről van szó, a pervitel formai hibáit kell kifogásolni, vagy azok sebezhetőségét kell felpanaszolni, akik ellen az ítélet irányul, vagy a kedvezést, amellyel megvesztegették a tanúkat, de felhánytorgathatjuk tudatlanságukat és rosszindulatukat is, vagy keresni kell valamit, ami utólag került bele az ügybe.

4. Ha a fentiek közül egyik sem forog fenn, még mindig fel lehet hozni, hogy a perekben sok körülmény hozzájárul ahhoz, hogy rossz ítéleteket hozzanak, ezért marasztalták el Rutiliust, és mentették fel Clodiust" és Catilinát. Kérjük a bírákat is, hogy inkább magát az ügyet nézzék, mint más esküjének alávessék a magukét.

5. Szenátusi döntések, császári és hatósági rendeletek ellen nincs orvosság, hacsak nem akadnak bármilyen parányi eltérésre is az ügyben, vagy ugyanezen hatóság vagy ugyanezen személyek egy olyan későbbi határozatára, amely ellentétes a korábbival. Ha ilyesmi nem akad, jogi kifogásra nincs lehetőség.Adamik Tamás fordítása