logo

XV Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az eskü .

1. A peres felek vagy fölajánlják a saját esküjüket, vagy nem fogadják a felajánlottat, vagy követelik ellenfelüktől, vagy megtagadják, ha tőlük követelik. Felajánlani a saját esküt annak kikötése nélkül, hogy az ellenfél is esküdjék, szinte becstelenségnek számít.

2. Aki mégis ezt teszi, az vagy az életével garantálja, hogy hihetőleg nem fog hamisan esküdni; vagy az eskü vallásos kötelékével (amelynek nagyobb lesz a hitele, ha éreztetni tudja, hogy nem akart ehhez folyamodni, de azt a látszatot sem kívánta kelteni, hogy elutasítja); vagy ha az ügy lehetővé teszi: a vitás kérdés oly jelentéktelen, hogy miatta nem lett volna érdemes magát elátkozni; vagy ügyének bizonyítékaihoz ráadásul még az esküt is hozzáadja, mint igazának biztosítékát.

3. Aki nem fogadja el, azt fogja mondani, hogy nehéz a helyzete, és hogy sokan megvetik az eskühöz tapadó félelmet, sőt olyan filozófusok is akadtak, akik tagadták, hogy az istenek törődnek az emberi dolgokkal. Az pedig, aki minden kérés nélkül kész esküdni, maga akar saját ügyéről ítéletet hozni, s ezzel kinyilvánítja, hogy mennyire silánynak és értéktelennek hiszi azt, amit fölajánl.

4. Az viszont, aki kéri, azt a látszatot kelti, hogy szerényen jár el, mivel a per bírájává az ellenfelét teszi, s azt, akinek a dolga ítéletet hozni, megszabadítja ettől a tehertől, aki bizony maga is akarja, hogy inkább más esküjétől függjön a döntés, mint a sajátjától.

5. Annál nehezebb az eskü megtagadása, kivéve, ha olyan az ügy, hogy feltételezhető róla: az illető nincs tisztában vele. Ha ez a mentség hiányzik, nem marad más hátra, mint azt mondani: az ellenfél gyűlöletet akar ébreszteni ellene, és az a szándéka, hogy kifogást tegyen abban az ügyben, amelyben győzni nem tud. Így egy becstelen ember bizonyára élt volna ezzel a lehetőséggel, ő azonban inkább bizonyítani akarja állításait, mintsem bárkiben elhintse azt a kételyt, hogy hamisan esküdött.

6. Ifjú korunkban azonban azt ajánlották nekünk a pereskedésben megőszült férfiak, hogy soha se ajánljuk fel az eskütételt, ahogyan a bíró kiválasztását sem szabad átengedni az ellenfélnek, és az ellenséges párt ügyvédei közül sem szabad bírót választani. Mert ha csúnyának tartják, ha az ügyvéd saját ügye ellen beszél, még csúnyábbnak kell tartani azt, ha olyat tesz, ami árt.Adamik Tamás fordítása