logo

XV Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A retorikán kívüli bizonyítékok

Szinte mindenki elfogadta azt az Arisztotelésztől4 származó első felosztást, hogy egyes bizonyítékokat a retorikán kívülről vesz a szónok, másokat pedig magából az ügyből von le, azaz bizonyos módon létrehozza őket. Ezért az előbbieket retorikán5 kívülieknek, azaz természeteseknek, az utóbbiakat retorikán belülieknek, azaz mesterségeseknek hívják.

2. Az előbbi fajtából valók az előzetes ítéletek, a híresztelések, a kínvallatások, az okiratok, az eskük, a tanúk; a bírósági ügyek nagy része ezeken alapszik. Bár ahogyan önmagukban mentesek a művészettől, úgy többnyire csak a legnagyobb ékesszólással lehet nagyítani vagy kisebbíteni hitelüket. Ezért szerintem igencsak el kell marasztalni azokat, akik ezt a fajtát teljesen száműzték az oktatásból.

3. Mégsem áll szándékomban mindazt összefoglalni, amit ellenük vagy mellettük fel szoktak hozni. Nem akarok ugyanis közhelyeket fölsorolni, ennek se vége, se hossza nem lenne, hanem csak bizonyos eljárást és módszert vázolok fel. Ezek alapján azután ki-ki próbáljon nemcsak a saját lábán járni, hanem hozzájuk hasonlókat föltárni, ahogyan azt a perek körülményei igénylik. Mert hát senki sem képes minden peres eljárásról szót ejteni, legalább is a korábban történtekről, nem is szólva az eljövendőkről.Adamik Tamás fordítása