logo

XVIII Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A módszer fontossága

1. Az, amit az előző öt könyvben előadtam, nagyjából felöleli a feltárás és a feltártak elrendezésének elméletét. Minden részletre kiterjedő teljes ismeretük feltétlenül szükséges e tudomány egészéhez, ennek ellenére célravezetőbb, ha a kezdőknek rövidebben és egyszerűbben adjuk elő.

2. Mert egy ilyen nagy és bonyolult tárgy nehézsége általában vagy elijeszti, vagy pedig abban az életkorban, amelyben inkább éltetni, sőt bizonyos elnézéssel táplálni kell a tehetségeket, túlterheljük őket az anyag szigorú tanításával, vagy ha csak ezt tanulják, úgy hiszik, hogy eléggé képzettek már az ékesszólásban, vagy pedig, a szónoklattan pontos előírásaitól gúzsbakötve, minden önálló kezdeményezéstől visszariadnak.

3. Emiatt történt az, vélik egyesek, hogy éppen azok, akik a szónoklásról a leggondosabban írtak, az ékesszólástól igen messze kerültek. Útra van tehát szükségük a kezdőknek, de ennek az útnak simának és szabadnak kell lennie, hogy ráléphessenek, és irányítani lehessen rajta őket. Ezért a tapasztalt tanár mindebből a legfontosabbat válogassa össze, és egyelőre éppen csak azt tanítsa meg nekik, amit helyesnek ítél, és ne vesztegessen időt arra, miért mellőzi a többit. Mert követni fognak tanítványaid, ahova majd vezeted őket.

4. Később, ahogyan erősödnek a beszédben, úgy mélyülhet az elméleti képzés is. Hadd higgyék csak kezdetben, hogy az az egyetlen út létezik, amelyre rávezettük őket, s hamarosan be is látják majd, hogy a legjobb is. Nem homályos az, és az elsajátítás szempontjából sem nehéz, amit a szerzők különböző nézőpontból megtámogatva kitartóan védelmeznek.

5. Így hát e művészet egész tanítása során nehezebb eldönteni, hogy mit taníts, mint tanítani, miután eldöntötted, mert különösen e két részben meglehetősen kevés az, ami ellen ha nem tiltakozik a tanuló, könnyen rátérhet a többire.Adamik Tamás fordítása