logo

IX Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A tétel.

1. Vannak, akik az elbeszéléshez kapcsolják a tételt, mint a törvényszéki eljárás külön részét. Erről már elmondtam a véleményemet. Számomra a tétel minden bizonyítás kezdete. Nemcsak a beszéd főkérdésének bemutatásakor alkalmazhatjuk, hanem az egyes érvek esetében is, leginkább ott, amelyeket epikheirémának hívunk.

2. Most azonban az előbbiről fogunk beszélni. Erre nincs mindig szükség. Néha ugyanis tétel nélkül is elég nyilvánvaló, miről van szó a főkérdésben. Különösen ha az elbeszélés ott ér véget, ahol a főkérdés kezdődik, úgy, hogy néha közvetlenül a kifejtéshez kapcsolódik az, ami általában a bizonyítás végső összefoglalása, ahogy itt is: „Ha mindez, bírák, így történt, ahogy elmondtam, a cselszövő alul maradt, az erő legyőzte az erőszakot, vagy még inkább, az erény a vakmerőség fölé kerekedett."

3. Gyakran igen hasznos a tétel, ha az ügy már védhetetlen, csak az ítélet kérdéses, mint annak az embernek a védelmében, aki magánember pénzét lopta el egy templomból: "szentségtörésről szól a vád, szentségtörésről tartsatok vizsgálatot." Hogy a bíró belássa, az ő feladata egyedül az, hogy kiderítse, vajon amivel vádolják ezt az embert, szentségtörés-e.

4. Ugyanúgy homályos vagy áttekinthetetlen ügyekben, nem is mindig csupán amiatt, hogy világosabb legyen az ügy, hanem olykor azért is, hogy jobban megindítson. Márpedig akkor indít meg, ha nyomban hozzáfűzünk olyan dolgokat, amelyek a hasznunkra vannak: „A törvény világosan megmondja, hogy az idegen, aki a falat átlépi, halállal bűnhődjön. Hogy te idegen vagy, az kétségtelen. Hogy átlépted-e a falat, nem kérdéses. Mi van még hátra azon kívül, hogy meg kell bűnhődnöd?" Az ilyen tétel pedig kikényszeríti az ellenfél vallomását, és valahogyan előremozdítja az ítélethozatalt, nemcsak bemutatja a főkérdést, hanem hasznára is van.

5. A tétel lehet egyszerű, kéttős vagy többszörös, ami különféleképp történhet. Ugyanis vagy több vádat kapcsolnak össze, mint ahogy Szokratészt is bevádolták, hogy megrontja az ifjúságot, és idegen babonákat terjeszt; vagy több vádból egyet kovácsolnak, mint amikor Aiszkhinésznek szemére vetették, hogy rosszul látta el követi feladatait, tudniillik hazudott, megbízásaiból semmit sem teljesített, mindent csak halogatott, és ajándékot fogadott el.

6. Néha a kereset elutasítása gyanánt is felállíthatunk tételeket, például pénzbeli követeléssel szemben: „Nincs jogod követelőzni. Te ugyanis nem lehetsz meghatalmazott, azonkívül akinek a nevében perelsz, meghatalmazottat nem is állíthat; aztán nem is örököse ő annak, akitől állítólag kölcsönt vettem fel, és neki magának sem tartozom."

7. Sorolhatnám még, ahogy tetszik, de ennyi elég ahhoz, hogy bemutassuk a dolog lényegét. Ha ezeket külön-külön az egyes bizonyítékokhoz csatoljuk, több tételünk lesz, ha összevonjuk őket, felosztást alkotnak.

8. Előfordul teljesen csupasz tétel is, ilyen többnyire a következtetéseken alapuló ügyekben, például: "gyilkosság miatt perellek be", vagy „lopással vádollak". Néha azonnal meg is indokolják: „C. Cornelius felségsértést követett el, mert mint néptribunus maga olvasta fel a törvénykönyvet a népgyűlés előtt." Ezenkívül a tételt vagy a magunk részéről állítjuk fel, például: „Házasságtöréssel vádollak", vagy az ellenfél részéről: „Házasságtöréssel vádolnak", vagy közösen, mint: „Az a vita tárgya közöttünk, hogy melyikünk állt közelebb az elhunythoz, aki tudniillik nem írt végrendeletet." Néha össze is kapcsolhatjuk az ellentétes tételeket: „én ezt mondom, ellenfelem azt."

9. A tételéhez hasonló hatása van, még ha önmagában nem is az, ha a tényállás elbeszélése után, hozzátesszük: „erről ítéljetek". Ez figyelmeztetésül szolgál a bírónak, hogy általa éberebben figyeljen a főkérdésre, és mintegy érintéstől felriadva észrevegye, hogy vége van az elbeszélésnek, és elkezdődik a bizonyítás, és ő maga is valamiképpen megújult figyelemmel forduljon felénk, amikor a bizonyításba belefogunkFordította Adamik Tamás