logo

IX Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A felosztás, az elrendezés fontossága

1.A feltárásról, úgy vélem, elég szó esett, mert nemcsak a tudnivalókat vettük át, hanem még az érzelemkeltést is tárgyaltuk. De miként az építkezőknek sem elég a követ és a faanyagot, valamint az építéshez szükséges egyéb dolgokat egymásra halmozni, ha elrendezésükhöz és összeillesztésükhöz hiányoznak a hozzáértő kezek: akként a szónoki beszédben az anyag mégoly szerteágazó bősége sem lesz több, mint összehordott halom, hogyha nem fűzi egységbe ugyanez az elrendezés, a maga helyére beosztva és összehangolva.

2. S valóban méltán került az öt rész közül ez a második helyre, mivel nélküle az első mit sem érne. Hiszen szoborról — attól még, hogy minden tagját kiöntötték — nem beszélhetünk addig, míg össze nem állítják; másfelől ha megváltoztatnánk vagy fölcserélnénk valamely részt testünkben vagy más élőlényekében, még ha az tagjait mind meg is tartaná, akkor is szörnyszülött lenne. De még az enyhébb mértékben kifordult végtagok sem használhatók úgy, mint épségükben, és a felbomlott hadseregek is önmagukat akadályozzák.

3. Sőt azok sem tévednek szerintem, akik úgy vélekednek, hogy még maga a természet is a rendben gyökeredzik, és ha az felborulna, elpusztulna minden. Így a szónoki beszéd is, ha nincs meg benne ez a jó tulajdonság, szükségképpen zavaros: iránytalanul sodródik, nincs benne összetartó erő, sokszor ismétel, sokszor kihagy valamit, és — mint aki éjszaka ismeretlen tájon bolyong — mivel nincs se kiinduló pontja, se biztos célja, inkább vezeti a véletlen, mint a megfontolás.

4. Ezért hát ezt a könyvet teljes egészében a felosztásnak szentelem; ha ezt valamiképp minden tárgyra alkalmazható biztos módszerrel lehetne tanítani, bizony nemcsak ennyire kevesen értenének hozzá. De minthogy a pereknek számtalan változatai voltak és lesznek is, és évszázadokon át sem akadt egyetlen peres ügy, amely egy másikkal teljesen megegyezett volna, tapasztalt kell, hogy legyen a törvényszéki szónok: szemfüles, leleményes, megfontolt, aki feltalálja magát. Nem tagadom viszont, hogy vannak bizonyos bemutatható módszerek; ezekről pedig mindenképp szót ejtek.Gonda Attila fordítása