logo

XXVIII Januarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Tornagyakorlatok .

15. Úgy vélem, azokat sem szabad megfeddni, akik egy kis időt hagytak a tornatanároknak is. Nem azokról beszélek, akik az életük egyik részét olajban, a másikat borban töltik el, akik a testükkel való törődés során elhanyagolják az elméjüket — úgy szeretném ugyanis, hogy az effélék a lehető legtávolabb legyenek attól, akit tanítunk.

16. De ugyanez a nevük azoknak, akik kialakítják a taglejtéseket és a mozgásokat, hogy a karok egyenesek legyenek, a kezek ne legyenek bárdolatlanok és parasztosak, az állás ne legyen csúnya, ne legyen esetlenség a láb mozgatásában, a fej és a szemek pedig legyenek összhangban a test egészének mozgásával.

17. Mert senki sem fogja tagadni, hogy ezek az előadásmód részeit képezik, és az előadásmódot sem fogja senki sem elválasztani a szónoktól. És természetesen nem szabad méltatlankodni annak megtanulása miatt, amit meg kell tenni, különösképpen mivel ez a chironomia, ami — maga a név is mutatja — a taglejtés törvénye, egyrészt a hősi időkből származik, másrészt a legnagyobb görög férfiak, sőt maga Szókratész is helyesnek tartotta, Platón pedig a polgárok erényei közé sorolta, és Khrüszipposz sem hanyagolta el a gyermekek neveléséről szóló utasításaiban.

18. Mert úgy hallottuk, hogy a spártaiak gyakorlatai között volt valamiféle tánc, melyről azt tartották, hogy a háború szempontjából is hasznos. Bizonyíték a papok nevében és vallási gyakorlatában egészen korunkig fennmaradó tánc, és Cicero A szónokról című művének harmadik könyvében Crassusnak azok a szavai, melyekben előírja, hogy a szónok alkalmazzon „erős és férfias testmozgást, amely nem a színpadról és a színészektől származik, hanem a harcból vagy a vívóiskolából is". Ez a módszeres testgyakorlás mindmáig dívik, és senki sem kifogásolja.

19. Én azonban csak a kamasz korúaknak tartok efféle edzéseket, de nekik sem sokáig. Nem azt kívánom ugyanis, hogy a szónok taglejtése hasonlóvá váljék a táncmozdulatokhoz, hanem azt, hogy maradjon meg valami ebből a gyermeki testgyakorlásból, oly módon, hogy a gyermekkorban elsajátított illő mozgás előadásmódunkban is megmutatkozzék, anélkül, hogy akarnánk.Krupp József fordítása