logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A hadvezér tanácsadóiról .

Vagy tanácsadó testületet válasszon magának, amelynek tagjai minden tanácskozásán részt vesznek, vele együtt hozzák meg a döntést s ebből a célból kísérik; vagy pedig úgy tartson tanácsot, hogy kiszemeli a parancsnokok közül a legtekintélyesebbeket.
Nem fogadható el ugyanis megbízhatónak, amit valaki egyedül a sajátjaként gondolt ki. Mert a mások által alá nem támasztva, elszigetelten meghozott döntés csak az illető saját meglátását tartja szem előtt, viszont amelyet a többiek is megerősítettek, biztosítva van, hogy nem egykönnyen vezet hibához.

Természetesen ne legyen olyan határozatlan, hogy önmagában egyáltalán ne bízzék, se olyan önkényes, hogy azt higgye: senki másnak nem lehet jobb gondolata az övénél. Mert elkerülhetetlen, hogy egyfelől az olyan ember, aki hallgat mindenkire, de önmagára sohasem, sok idétlen dolgot cselekedjék; másfelől pedig az olyan, aki semmit nem hallgat másokra, hanem mindenben csak saját magára, sok és szörnyű hibákat kövessen el.Forrás: Hahn István - A hadművészet ókor klasszikusai