logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Égi napok

4. Január 13-án az időjárás szeles és bizonytalan.
Január 15-én az időjárás bizonytalan.
Január 16-án a Nap átmegy a Vízöntő jegyébe, reggel lenyugszik az oroszlán, délnyugati, időnként déli szél fúj, ami esőt is hoz.
Január 17-én egészen lenyugszik a Rák, hideg van.
Január 18-án kezd eljönni a Vízöntő, a délnyugati szél változást jelez.
Január 22-én este lemegy a Lant.

5. Az időjárás esős.
Január 24-én az előbbi csillag lenyugvása szelet jelez, a szél néha meg is jön.
Január 27-én az Oroszlán mellén lévő fényes csillag eltűnik, néha ez jelzi a tél felét.
Január 28-án déli vagy délnyugati szél fúj, az idő télies, esős.
Január 30-án kezd lenyugodni a Delfin, a Lant úgyszintén.
Január 31-én a két említett csillag lenyugvása vihart okoz, olykor csupán jelzi azt.

6. Ezt a fél hónapot tehát, és az utána következő változásokat azért jegyeztük fel, hogy a felügyelő - ahogyan már mondtam - legyen óvatosabb, vagy a munkától való tartózkodásban, vagy az azzal való sietésben. Január 13-tól, ami a tél közepétől a nyugati szél megjöttéig tartó időszakot jelenti, ha nagyobb területű a szőlő, vagy fás-szőlőskert van, utána lehet igazítani ami az őszi metszésből megmaradt, de úgy, hogy ne sebezzük meg a vesszőket hajnalban, mert az éjszakai dértől és fagytól merev vessző nem tűri a metszőkést.

7. Így amíg ezek felengednek és metszhetők lesznek, (délelőtt) nyolckilenc óráig lehet ritkítani a töviseket, nehogy növekedésükkel elfoglalják a helyet, a vetéseket megtisztítani, vesszőkupacokat csinálni, és végül tűzrevaló fát készíteni, hogy azután a megenyhült időben lehessen metszeni. A napos, sovány és száraz helyeken lehet már tisztítani a réteket, és védeni az állatoktól, hogy bőven legyen széna.

8. Ideje felszántani a száraz és zsíros földeket. A vizes és közepes minőségű földeket nyáron kell újraszántani. A legsoványabbakat és a szárazakat a nyár elmúltával, ősz elején kell felszántani, és ezután bevetni. Egy iugerum területű zsíros földet ebben az időszakban kényelmesen felszánt két munkás, mivel a téli esőzések miatt eddig átázott föld kényelmesen művelhető.

9. Ugyanebben a hónapban, február elseje előtt meg kell fogasolni10 az őszi vetéseket, akár tönkölybúzával vannak bevetve - amit egyesek hazai tönkölynek neveznek - akár őszi búzával, ez a megfelelő idő, amikor a gabona négy levelet hozott. A korai árpát, amelynek a munkálatai még hátra vannak, most kell megfogásolni.

10. Ugyanezt a művelést kívánja a bab is, ha már a szárai négy ujjnyi magasságúra nőttek, ennél hamarabb nem ajánlatos megkapálni, mert nagyon zsenge. A ledneket jobb az előző hónapban vetni, de ebben sem rossz, vagy a következőben sem. A földművesek szerint semmiképpen ne vessük márciusban.

11. Most van az ideje a felkarózott és megkötözött szőlő kapálásának. Azokat az oltóágakat, amelyek előbb virágoznak, rögtön a hónap közepén be kell oltani, így a cseresznye, a tuber alma, mandula és az őszibarack. Alkalmas az idő szőlőkaró és egyéb támasztékok elkészítésére, nem kevésbé épületfa vágására. Mindkettő jobb azonban fogyó holdnál, huszadikától harmincadikáig, mert valamennyi fafajtáról úgy tartják, hogy így vágva nem korhad el.

12. Egy napszámmal száz sima karót vághatsz, és kihegyezheted a levágottakat, hasított tölgyfa vagy olajfa karókat, elhasíthatsz és mindkét végén kihegyezhetsz hatvanat (ti. egy napszámmal). Hasonlóképpen esti mécses világnál tíz sima karót, vagy pedig öt hasítottat tud készíteni egy munkás, reggeli világításnál ugyanennyit.

13. Ha az épületfa anyaga tölgy, akkor egy munkás naponta húsz lábat tud simára kifaragni, ez egy szekérnyi mennyiség. Fenyőből egy munkás huszonöt lábat tud megmunkálni, ezt is egy szekérnyinek mondják. Ugyanígy szilfát és kőrisfát harminc lábat, ciprusból negyvenet, jegenyefenyőből és nyárfából hatvanat tud kifaragni négyszögletesre egy napszámmal, és ezt hasonlóképpen egy szekérnyinek nevezik.

14. Ugyanezekben a napokban kell megbélyegezni a nagyobb bárányokat, és a többi állat kicsinyeit, nem kevésbé más nagyobb testű négylábúakat.
Február 1-én kezd lenyugodni a Lant, a szél keletről, időnként délről jön, jégesővel,
Február 3-án egészen lemegy a Lant, az Oroszlán pedig félig, a szél északnyugati vagy északi, néha nyugati.
Február 5-én feljön a Vízöntő középső része, az időjárás szeles.
Február 7-én lemegy a Callisto12 és nyugati szelek kezdenek fújni.
15. Február 11-én keleti szél fúj.
Ezekben a napokban a tenger közelében, a meleg és száraz helyeken tisztítják a réteket és mezőket, előkészítve a szénához.

16. A szőlőskert többi részét, amelyek a tél vagy a hideg fagyok miatt elmaradtak, most kell karózni és kötözni, nehogy később a fakadó rügyek megsérüljenek, vagy a szemek ledörzsölődjenek. Szintén el kell végezni ezeken a helyeken a szőlők kapálását, valamint a futtatott szőlőskert metszését és felkötözését, bár ezeknek nincsen megszabott ideje. A hónap ötödike és tizenharmadika között el kell készíteni a gyümölcsfa-iskolákat, és az érett csemetéket a faiskolából át kell ültetni a gödrökbe.

17. A kapálást, ami decemberben és januárban elkezdődött, most már le kell zárni, és a felkapált földet betelepíteni vesszőkkel. Ez pedig úgy történik, hogy egy iugerum megmunkálására, ha a földet három láb mélyen forgatják meg, akkor nyolcvan napszám, ha másfél láb mélyen, akkor ötven napszám, vagy ha kettős kapával, ami két láb mélységet jelent, negyven napszám szükséges.

18. Ez az utóbbi a legkisebb mélység száraz talajon a faültetéshez. A zöldségféléknek elegendő ugyanis másfél láb mélység, ami minden egyes iugerumon harminc napszámmal végezhető el. Ebben az időszakban a trágya egy részét szét kell teríteni a réteken, másik részét az olajfákhoz, a maradékot pedig a többi fákhoz kell rakni. Sőt szorgalmasan kell elkészíteni a szőlőiskolát is, és szaporító vesszőkkel nagyon gondosan beültetni.

19. Ebben az időszakban ajánlatos telepíteni a nyárfákat, fűzfákat és a kőrisfákat, még mielőtt kihajtanak, szintén most célszerű a szilfacsemetéket, vagy a már elültetetteket visszavágni, körülkapálni, valamint azok felső, nyári gyökereit elvagdalni. Ez az idő alkalmas arra, hogy a szőlőből kihordjuk a gallyakat még kapálás előtt, továbbá a fás-szőlőskertből és a vetésekből az ágakat, tüskéket és végül mindent, ami szerte-széjjel heverve akadályozza a kapálást és a többi munkát, ezeket most kell kihordani és felhalmozni a kerítés mellett. Most van az ideje az új rózsák telepítésének valamint a régiek gondozásának, most kell nádast telepíteni, vagy a régit rendbe hozni, füzest ültetni, vagy levágni, gyomlálni és kapálni. Ugyancsak most kell rekettyét magról vagy bujtványról szaporítani, és azt felkapált földbe vagy barázdába elültetni.

20. Nem szokatlan ebben az időben a három hónapos tenyészidejű búza vetése, ámbár a melegebb vidékeken jobb ezt januárban elvetni.
Február 13-án este lenyugszik a Nyilas, az idő nagyon hideg.
Február 14-én este feljön a Serleg (Crater), a szél iránya változó.
Február 15-én a Nap átmegy a Halak jegyébe, az idő néha szeles.

21. Február 16-án és 17-én déli és nyugati szél fúj, felhőkkel és jégesővel.
Február 20-án egészen lemegy az Oroszlán, északi szelek fújnak, amelyeket Ornithiánnak neveznek, rendszerint harminc napig tartanak, akkor érkezik a fecske.
Február 21-én az éjszaka kezdetén feljön az Ökörhajtó (Arcturus), az idő hideg és szeles, északi és nyugati szél fúj, néha esik.

22. Február 22-én szürkületkor a Nyilas kezd feljönni, az időjárás változékony, Alcyonnak nevezik a napokat, az Atlanti óceánon ilyenkor igen nagy nyugalmat figyeltek meg.
Február 23-án az időjárás szeles, fecskét lehet látni. Ezekben a napokban, hideg helyeken azokat a munkákat, amelyeket fentebb említettem, lehet folytatni, melegebb vidékeken pedig, ámbár késő, mégis szükséges elvégezni. Egyébként ez az idő a legmegfelelőbb a szaporító vessző, valamint a gyökeres vessző elültetésére.

23. Mégsem rosszabb a következő hónap elseje és tizenötödike közötti idő sem, különösen ha nem nagyon forró éghajlatú a vidék, ha viszont hideg, akkor még jobb is. Meleg helyeken kényelmesen végezhető ebben az időben a gyümölcsfák és a szőlő oltása.
Március 1-én délnyugati, néha déli szél van jégesővel.

24. Március 2-án feljön a Szüretelő (Vindemiator), amelyet a görögök Trygétérnek mondanak, a szél északi.
Március 4-én a szél nyugati, néha déli, az időjárás télies.
Március 7-én reggel feljön a Ló (Equus), északi szél fúj.
Márciusl3-án megszűnik feljönni a Halak csillagkép, északi szél fúj.
Március 14-én feljön az Argó hajó, a szél nyugati vagy déli, olykor északi.

25. Ezekben a napokban jó művelni a kerteket, ezekről részletesebben a maga helyén fogok szólni, ne tűnjön úgy, hogy a bőség zavarában a kertész feladatait hanyagabbul írom le, vagy hogy a még hátralévő témák sorrendjét megtörjem.

26. Tehát március elsejétől huszonharmadikáig igen megfelelő a szőlők metszése, ha a rügyek még nem mozdulnak. Most nagyon jól kiválaszthatók az oltáshoz a még „hallgató" vesszők, továbbá maga az oltás, mind a szőlőké, mind pedig a gyümölcsfáké ilyenkor a legjobb. Nedves és hűvös helyeken a szőlők ültetése most különösképpen jó, de a már duzzadó fügefahajtások is igen előnyösen ültethetők. Kiválóan alkalmas az idő a gabonafélék fogasolására. Egy napszámmal kigyomlálható három modius.

27. Ideje van a legelők megtisztításának, és az állatoktól való védelmezésének, a meleg és száraz helyeken január hónapban is - ahogyan már mondtam - meg lehet tenni, mert a hidegeken lehet hagyni a Quinquatria ünnep utánra is.

28. Valamennyi ültető gödröt, amelyeket ősszel kívánunk betelepíteni, most kell elkészíteni, ha a talaj megfelelő, egy munkás naponta tizennégyet tud elkészíteni a minden irányban négy láb méretűből, a minden irányban három láb méretűből pedig tizennyolcat. Egyébként a szőlő ültetéséhez, valamint a nem terebélyes fákhoz százhúsz láb hosszú és két láb széles árok szükséges, két és fél láb mélyen kell lehelyezni, ez hasonlóképpen egy napszámmal elvégezhető.

29. Itt van az ideje a késői rózsaágyás megkapálásának és gondozásának is. A megviselt olajfák gyökeréhez ajánlatos sótlan olajhabot önteni. A nagyobbakhoz hat congiarius, a közepes méretűekhez egy urna elegendő, a többieknél arányosan kell adagolni. Mégis azok is, amelyeknek semmi baja nincsen, az olajhabbal való öntözéstől dúsabban hajtanak.

30. Egyesek azt mondják, hogy a faiskola létesítéséhez ez a legmegfelelőbb időszak. Ajánlják továbbá ebben az időben a babér és mirtuszbogyó, valamint a többi örökzöld magjának ágyásokba vetését. A repkényt, a borostyánt ugyanezek szerint február 13-tól, vagy március elsejétől kell vetni.
Március 15-én kezd lemenni a Skorpió, szélvihar várható.

31. Március 16-án lenyugszik a Skorpió, az idő télies.
Március 17-én a Nap átmegy a Kos jegyébe, déli vagy nyugati szél fúj.
Március 21-én a Ló (Pegazus) hajnalban lemegy, északi szelek fújnak.
Március 23-án kezd feljönni a Kos, esős nap, néha havazik.
Március 24-én és 25-én van a tavaszi napéjegyenlőség, szél várható.

32. Ugyanennek a hónapnak a közepétől a fent említett munkálatokat el kell végezni. A nedves és zsíros talajú helyeken végre most a legjobb szántani, és amit feltörtünk január hónapban, azokat most, március végén újra fel kell szántani. És ha van nemes fajtájú, fára futtatott szőlőnk, vagy amelyiket mezőkön, bokros helyeken, magányosan álló fákkal társítottak és a metszésük elmaradt, április elsejétől meg kell metszeni, mert ezután a nap után megkésett, és az ilyen munka értelmetlen.

33. Ez az ideje a rendes köles és az itáliai köles (muhar) vetésének, amit április 13 körül kell végezni. Mindkét magból öt sextarius kell egy iugerumra. Megfelelő ez az idő a gyapjas állatok valamint a többi négylábú ivartalanítására. A meleg vidékeken február 13-tól április 13-ig, hideg helyeken március 15-től május 15-ig megfelelően lehet ivartalanítani valamennyi állatot.

34. Április 1-én hajnalban lenyugszik a Skorpió, ez szélvihart jelez. Április 5-én nyugati vagy déli szél fúj jégesővel, néha ugyanez van az előző napon is.
Április 6-án este eltűnik a Fiastyúk, az idő néha télies.
Április 7-én és 8-án a szél északi és északnyugati, szélvihart jelez. Április 10-én napkeltekor kezd lemenni a Mérleg, ez olykor szélvihart jelez.

35. Április 12-én eltűnik a Sucula (Hyadok), az idő télies. Ezekben a napokban történik meg a hideg vidékeken a szőlő első kapálása, ezt be kell fejezni tizenharmadika előtt, ezeket a munkálatokat márciusban a napéjegyenlőség elmúltával kell elvégezni, mert a lehető leggyorsabban be kell fejezni. Eddig volt alkalmas az idő a füge és a szőlő ültetésére, lehet gyomlálni a korábban létesített faiskolákat, és még eddig érdemes megkapálni. A tarentumi juhokat meg kell fürdetni szappanfű gyökeréve1, hogy előkészítsük a nyírásra.
Április 13-án a fentebb említett Mérleg lenyugszik, az idő télies.

36. Április 14-én az idő szeles, esős, de nem állandóan.
Április 17-én a Nap átmegy a Bika jegyébe, ez esőt jelez.
Április 18-án este eltűnnek a Hyadok, ez esőt hoz.
Április 21-e a tavasz fele, eső van, néha jég.
Április 22-én a Nappal együtt feltűnik a Fiastyúk, a szél déli vagy délnyugati, nyirkos nap.
Április 23-án kora éjszaka megjelenik a Lant (Fidicula), szélvihar jön.
Április 28-án állandóan fúj a szél, ez esőt ígér.

37. Április 29-én hajnalban feljön a Bak, déli szél fúj, néha esővel.
Április 30-án eltűnik a Kutya csillagzat, szélvihar közeleg.
Ezekben a napokban azok a munkák végezhetők, amelyeket fentebb elmondtam. Lehet oltani és szemezni az olajfákat, ha már lejön a kérgük, a többi gyümölcstermő fát ugyanolyan szemoltással lehet oltani.

38. Itt van az ideje a szőlő első kacsolásának, amikor az előjövő szemeket kézzel le lehet törni. S amit a kapás a szőlőskertekben tönkretett vagy hanyagságból elfelejtett, hozza helyre a gondos szőlősgazda. Meg kell vizsgálni az eltörött keresztléceket és helyre kell állítani, vagy a szétszórt karókat a helyükre kell rakni, de úgy, hogy ki ne tépje a zsenge növényt. Ebben az időben kell a másodellésű? (későn született) állatokat megjelölni.
39. Május elsején a Nap egy részt ural két napon át, a Sucula a Nappal együtt kel fel.
Május 2-án északi szelek fújnak.
Május 3-án teljes egészében látható a Centaurus, ez szélvihart jelez.
Május 5-én ugyanez a csillagkép esőt jelez.
Május 6-án a Skorpió középső része eltűnik, szélvihart jelez.
Május 7-én hajnalban feljön a Fiastyúk, nyugati szél fúj.
Május 9-e a nyár kezdte, a szél nyugati vagy északnyugati, néha eső van.

40. Május 10-én teljes egészében látható a Fiastyúk (Plejádok), a szél nyugati vagy északnyugati, néha esőt hoz.
Május 13-án hajnalban feljön a Lant (Fidis), szélvihar várható.
Ezekben a napokban kell gyomtalanítani a gabonavetéseket, és elkezdeni a szénakaszálást. Egy jó munkás lekaszál egy iugerum rétet, és szintén felköt 1200 kévét egy nap, amelyek egyenként négy libra súlyúak. Ideje van a fák kitisztítás utáni körülkapálásának és betakarásának, egy munkás körül tud kapálni egy nap alatt nyolcvan fát, hatvanöt közepes méretűt és ötven nagyot.

41. Ebben a hónapban gyakran meg kell kapálni valamennyi faiskolát. Azonban március elsejétől egészen szeptember 13-ig minden hónapban nemcsak a faiskolákat, hanem az újtelepítésű szőlőskerteket is meg kell kapálni. Ugyanezekben a napokban ott, ahol nagyon hideg van, és az éghajlat csapadékos, az olajfákat is meg kell metszeni és a mohától megtisztítani. Egyébként a meleg éghajlatú vidéken az év során kétszer kell ezt megtenni, először október 15-től december 13-ig, másodszor pedig február 13-tól március 15-ig, ha még nem engedett fel a fa kérge.

42. Ugyanez a hónap az utolsó időszak az olajcsemete telepítésére a felkapált faiskolában. Miután elültetted, trágyával kevert hamuval szórd meg, és rakjál föléje mohát, hogy ne szívja ki a nap, ezt a munkát jobb március hónap utolsó részében végezni, vagy Redig április elején. A többi időben - ahogyan tanácsoltam - a faiskolákat, kell ültetni hajtásokkal és bujtóágakkal.

43. Május 15-én hajnalban kel a Lant (Fidis), a szél déli vagy keleti, néha a nap nyirkos.
Május 16-án ugyanaz jellemző mint az előző napon.
Május 17-én és 18-án keleti vagy déli szél fúj, esővel kísérve.
Május 19-én a Nap belemegy az Ikrek jegyébe.
Május 21-én feljönnek a Hyadok, a szél északi, néha déli, esővel.
Május 23-án és 24-én hajnalban lemegy az Ökörhajtó (Arcturus), szélvihar várható.
Május 25-én, 26-án és 27-én hajnalban eljön a Bak (Capra), északi szelek fújnak.

44. Május 15-től egészen június elsejéig újra meg kell kapálni a régi szőlőskertet, mielőtt virágozni kezd, és újra le kell kacsozni valamennyi szőlőültetvényt. Amit ha gyakran megteszel, egy gyermekmunkás egy nap alatt lekacsoz egy iugerum szőlőt. Bizonyos vidékeken ilyenkor nyírják a juhokat, és számba veszik az állatállományban a szaporulatot és az elhullást. Aki a talaj trágyázása okából csillagfürtöt vet, most forgatja alá ekével.

45. Június 1-én és 2-án feljön a Sas (Aquila), az idő szeles és néha esős. Június 7-én lenyugszik az Ökörhajtó (Arcturus), a szél nyugati vagy északnyugati.
Junius 10-én este feljön a Delfin, a szél nyugatról fúj, néha harmat hullik.

46. Ezekben a napokban, ha elmaradtunk a munkával, azokat kell elvégezni, amelyeket az előző hónapban (május) kellett. Így minden körülkapált gyümölcstermő fát feltölteni földdel, hogy ez a munka még a napforduló előtt befejeződjön. Sőt a vidék adottságának és éghajlatának megfelelően fel kell törni vagy újraszántani a földet, ha az nehezen művelhető, három napszámmal végezhető el először, másodjára kettővel, a harmadik szántás pedig eggyel. Két iugerumot lehet felszántani másodszorra egy napszámmal. Ha a talaj könnyen művelhető, akkor egy iugerum felszántható előszörre két napszámmal, másodszorra pedig eggyel. Egy napszámmal be lehet boronálni négy iugerumot, amikor a felszántott földben szélesebb barázdákat húznak.

47. Ebből a számításból már következtetni lehet, hogy ősszel százötven modius búzát el lehet vetni egypár ökörrel, a többi hüvelyesből pedig százat. Ezekben a napokban kell előkészíteni a szérűt cséplésre, hogy amikor levágták a gabonát ide hordhassák. Azoknak a szőlőskerteknek a gondozását, amelyek nagyobb területűek, ismét el kell végezni a napforduló előtt.

48. Takarmányt kell adni az állatoknak - ha van rá lehetőség - vagy most, vagy a megelőző tizenöt napban, amelyek még hátra vannak június elsejéig. Június elsejétől pedig - ha már zöld fű nincsen -, egészen az ősz végéig levágott falombot kell adni nekik.

49. Június 13-tól kezdődik a meleg.
Június 19-én a Nap belemegy a Rák (Cancer) jegyébe, szélvihar várható. Június 21-én az Anguifer (Kigyótartó), amit a görögök ophioukhosnak mondanak, hajnalban lemegy, ez vihart jelez.
Június 24-én, 25-én és 26-án van a napforduló, nyugati szél és hőség. Június 29-én az időjárás szeles.

50. Ezekben a napokban azokat a teendőket kell elvégezni, amelyeket fentebb említettem. Kell azonban vágni a ledneket takarmánynak, mielőtt a hüvelyei megkeményednek, le kell aratni az árpát. Fel kell húzgálni a kései babot, az érett babot kicsépelni, szalmáját gondosan eltenni, kicsépelni az árpát, és gondosan elraktározni a polyvát. Ki kell „herélni" a méhkasokat, ezeket ellenőrizni és figyelni kell május elsejétől kezdve minden kilencedik és tizedik napon. Ha tele vannak a lépek és viasszal fedettek, akkor most kell kiüríteni, ha nagyrészt üresek, és nincsenek beborítva, ez azt jelzi, hogy még nem érettek. Tengerentúli tartományokban egyesek ezekben a hónapokban vetik a szezámot.

51. Július elsején nyugati vagy délnyugati szél fúj, a levegő forró.
Július 4-én reggel lenyugszik a Koszorú (Corona).
Július 6-án lenyugszik a Rák (Cancer) középső része, hőség van.
Július 8-án félig lemegy a Kecskeszarv (Capricornus).
Július 9-én este feljön a Cepheus, vihar várható.
Július 10-én előszelek kezdenek fújni.

52. Ezekben a napokban a fentebb említett feladatokat kell elvégezni.
Most a legjobb újból szántani az egyszer már feltört földet, és az erdei talajt előnyösebb fogyó holdnál kitisztítani.
Július 15-én hajnalban feljön a Procyon,K vihar várható.
Július 20-án a Nap átmegy az Oroszlán jegyébe, nyugati szél fúj.
Július 25-én a Vízöntő (Aquarius) kezd lemenni fényesen, a szél déli vagy nyugati.
Július 26-án megjelenik a Kutya (Canicula), rekkenő hőség.

53. Július 27-én feljön a Sas (Aquila).
Július 29-én az Oroszlán (Leo) mellén fényes csillagok tűnnek fel, szélvihar várható.
Július 30-án lenyugszik a Sas, rossz idő várható.

54. Ezekben a napokban a mérsékelt éghajlatú, tengermelléki helyeken befejeződik az aratás, és harminc napon belül, miután levágták, kazlakba kell rakni a levágott gabonát. Egy napszámos lekaszál egy iugerumot, amint ezt elhordják onnan, mielőtt a forró nap kiégetné a földet, a vetésben valamennyi fát körül kell kapálni, és a földjét elegyengetni. Most kell a földet másodszor szántani, és a nagy vetésre előkészíteni.

55. Az új telepítésű szőlő, kapálásával és művelésével kapcsolatban már többször elmondtam, hogy nem szabad kihagyni egyetlen hónapot sem, amíg az őszi napéjegyenlőség el nem érkezik. Nem szabad elfelejteni, hogy ezekben az augusztusi napokban kell vágni a falombot az állatok számára, hajnalban és este. Bármilyen szőlőt művelünk is, a hőségben ne kapáljuk, hanem hajnalban, reggel kilenc óráig és délután négy órától sötétedésig.

56. Bizonyos vidékeken, úgy mint Cilicia és Pamphylia, ebben a hónapban vetik a szezámot: Itáliában a nedves területeken már június végén lehet vetni. Sőt itt van az ideje a vadfügének a fügefára való felaggatásának, amit némelyek szerint azért kell tenni, hogy a termés ne hulljon le, és hamarabb érjen.

57. Augusztus elsején passzát szelek (Etesiae) fújnak.
Augusztus 4-én feljön az Oroszlán középső része, vihar várható.
Augusztus 7-én lemegy a Vízöntő középső sze, felhős meleg van. Augusztus 12-én reggel lemegy a Lant (Fidis), elkezdődik az ősz. Ezekben a napokban ugyanazok a teendők, amelyeket fentebb már elmondtam. Néhány helyen viszont ilyenkor gyűjtik be a mézet: azokat a lépeket, amelyek nincsenek tele mézzel, sem pedig befedve viasszal, ott kell hagyni az októberi gyűjtésig.
Augusztus 13-án a Delfin lenyugvása szelet jelez.
Augusztus 14-én ugyanennek a csillagképnek a reggeli lenyugvása szelet jelez.

58. Augusztus 20-án a Nap átmegy a Szűz jegyébe, ezen és a következő napon vihar várható. Néha dörög is. Ugyanezen a napon lemegy a Lant.
Augusztus 23-án többnyire ugyanebből a csillagállásból szél támad és eső.
Augusztus 23-án reggel feljön a Szüretelő (Vindemiator), és kezd lemenni a Vízöntő, néha esik.
Augusztus 30-án feltűnnek a Szűz vállai, megszűnnek a passzát szelek, az idő néha hűvös.
Augusztus 31-én este feljön a Andromeda, néha hideg van.

59. Ezekben a napokban szemzik a fügefákat, ezt a szemzési módot emplastratiónak nevezik. Ezt kényelmesebben el lehet végezni az előző hónapban, július tizenötödike után, néhányan ebben az időben szemzik a többi fát is.

60. Bizonyos tengermelléki helyeken, mint pl. Baetica vagy Africa, szüretelnek. Hűvösebb vidéken viszont pulveratiót végeznek, ezt a földművesek porrátörésnek mondják, amikor a szőlőben minden rögöt megtörnek és porrá zúznak. Ebben az időben - a szőlő földjének porrátörése előtt - ha a föld sovány, vagy a szőlőtőkék ritkák, három-négy modius csillagfürtöt vetnek el minden iugerumon, ezt bele kell boronálni, és miután nőni kezd, az első kapálásnál aláforgatva, kitűnő trágya a szőlőnek.

61. Sokan viszont, ha az éghajlat esős, mint pl. Itáliában, Róma környékén, lelevelezik a szőlőt, hogy a termés meg tudjon érni, és ne rothadjon meg az esőtől. Ellenben meleg vidéken, mint a fent említett provinciákban, szüret táján szalmával vagy valami más fedőanyaggal árnyékolják a szőlőt, nehogy a szelektől és a hőségtől összeaszalódjon.

62. Ez az időszak az aszalt füge és szőlő készítésének az ideje is, hogy ezekből hogyan kell aszút készíteni, majd a maga helyén el fogom mondani, amikor a felügyelő feleségérsek (vilica) feladatairól lesz szó. Ahol perje vagy sás tenyészik, ezt augusztus hónapban ajánlatos gyökerestül kiirtani, mégis jobb azonban július tizenötödike körül, a Kutya csillagkép feljötte előtt.
Szeptember 1-én meleg van.
Szeptember 2-án megszűnik lenyugodni a déli Hal, meleg van.
Szeptember 5-én feljön az Ökörhajtó (Arcturus), a szél nyugati vagy északnyugati.
Szeptember 7-én kezd lenyugodni az északi Hal, feljön a Bak (Capra), szél várható.
Szeptember 11-én nyugati vagy déli a szél, feljön a Szűz csillagzat középső része.

64. Ezekben a napokban a tengermelléki helyeken és a meleg vidékeken a szüret és a többi fent említett tevékenység kényelmesen elvégezhető. Be kell fejezni a másodszori szántást, ha a talaj későn lett feltörve, ha viszont korábban, akkor ajánlatos harmadszor is felszántani. Akik fűszerezni szokták a bort, ebben az időben készítik elő a tengervizet, és odaszállítva felforralják, az előkészítés módját a felügyelő feleségének a kötelességei között fogom elmondani.
Szeptember 13-án az előbbi csillagállás néha vihart jelez.
Szeptember 17-én feljön az Ökörhajtó (Arcturus), a szél nyugati vagy déli, de olykor keleti, amit néhányan Vulturnusnak neveznek.
Szeptember 18-án feljön a Szűz kalásza (Spica Virginis), a szél nyugati vagy északnyugati.
Szeptember 19-én a Nap átmegy a Mérleg jegyébe, reggel feltűnik a Serleg (Crater).
Szeptember 21-én reggel lemegy a Halak csillagzat, és szintén kezd lenyugodni a Kos (Aries), a szél nyugati vagy északnyugati, néha déli, záporokkal.
Szeptember 22-én lemegy az Argó hajó, szél várható és néha eső. Szeptember 23-án reggel kezd feljönni a Kentaur (Centaurus), szél várható, néha eső.

66. Szeptember 24-én, 25-én és 26-án van az őszi napéjegyenlőség, eső várható.
Szeptember 27-én feljönnek a Kecskegidák (Haedi), nyugati szél fúj, néha déli, esővel kísérve.
Szeptember 28-án megszűnik feljönni a Szűz, szél várható.

67. Több helyen is ezekben a napokban van a szüret, a szőlő érettségét egyesek más-más módon állapítják meg. Némelyek úgy gondolják, hogy itt a szüret ideje, miután azt látták, hogy a szőlőszemek valamely része érett, mások akkor, amikor színes fényes szőlőszemeket vettek észre, megint mások akkor, miután azt látták, hogy leszáradtak a levelek. Mindezek azonban megtévesztők: mivel ugyanez mind előfordulhat az éretlen szőlőkkel is, a heves nap, vagy pedig az évszak zordsága miatt.

68. Ezért egyesek kóstolással vizsgálják meg az érettséget, ebből meg tudják ítélni, akár édes a szőlőszem leve, akár pedig fanyar. Azonban ez az eljárás is okozhat tévedést, ugyanis bizonyos fanyar ízű szőlőfajták sohasem lesznek édesek.

69. Így a legjobb, amit tehetünk, hogy a természetes érettséget nézzük. A természetes érettség pedig az, ha összenyomva a szőlőszemet, a bogyóban található magok sötét színűek, vagy néha szinte feketék. Színt ugyanis semmi más nem tud adni a szőlőmagoknak, csakis a természetes érettség, mert ezek annyira a szemek közepén vannak, védve naptól és a szelektől, és a nedvesség sem engedi, hogy átmelegedjen vagy megsötétedjen, kivéve magától a természettől.

70. Amikor a felügyelő megvizsgálva, észrevette ezt, tudni fogja, hogy itt van a szüret ideje. Mielőtt hozzáfog a termés betakarításához, mindent elő kell készíteni, lehetőleg az előző hónapban, ha erre nincsen mód, akkor lehet tizenöt nappal előbb. A hordókat meg kell kátrányozni, ki kell súrolni, alaposan kimosni tengervízzel vagy sós vízzel, és jól kiszárítani.

71. Elő kell készíteni a dugókat és a szűrőket, valamint a többi kelléket, amelyek a bor készítésénél nélkülözhetetlenek. Továbbá elő kell venni a sajtolókat, a sajtoló edényeket, gondosan kitisztítani és kimosni, s ha szükséges megkátrányozni, legyen előkészítve fa is, amivel felfőzi a főzött és sűrített mustot. Ezenkívül jó előre gondoskodni kell arról a sóról és fűszerekről, amelyekkel a bort tartósítani szokták.
Ez az előkészület azonban mégse vonja el egészen a felügyelőt a többi mezei munkától. Száraz vidékeken ezekben a napokban kell a karórépát és a fehérrépát megfelelő száraz helyen elraktározni. Úgyszintén a jövő évi takarmányt téli tartalékul az ökröknek, továbbá a földművesek által lepkeszegnek (görögszéna) nevezett hüvelyest, és akkor vetik a takarmány bükkönyt is.

72. Ez az ideje a csillagfürt sajátos vetésének is, amelyről egyesek úgy tartják, hogy a szérűről egyenesen a földbe kell kerülnie. Ebben az időben aratják a közönséges itáliai kölest és a muhart, az étkezésre szánt babot (passiolus), vetőmagként való felhasználásra jobb október végén, november elején. Azért, hogy mindezen teendőket el tudja végezni a mezőn, a gazdaságon belüli feladatokat rá lehet bízni a felügyelő feleségére, de úgy, hogy maga a vilicus ellenőrizze, hogy a gazdaságban minden rendben van-e.
Október elseje és másodika néha szelet jelez.

73. Október 4-én a Göncölszekér reggel lenyugszik, a Szűz megszűnik lemenni, ez olykor rossz időt jelez.
Október 5-én este kezd feljönni a Koszorú (Corona), rossz idő várható. Október 6-án este feljönnek a Gödölyék (Haedi), lemegy a Kos középső része, a szél északi.
Október 8-án feljön a Koszorú fényes csillaga.
Október 10-én este feljönnek a Plejádok (Fiastyúk), nyugati, néha délnyugati szél fúj, esővel.
Október 13-án és 14-én reggel teljes egészében megjelenik a Koszorú, viharos déli szél, néha eső.
Ezekben a napokban szokott lenni a hidegebb vidékeken a szüret, és a többi fent leírt munka. Ugyanezekben a tartományokban vetik a korai gabonát, főként a tönkölybúzát. A kevésbé napos helyeken ez a megfelelő idő a fajbúza vetésére. Mivel szó esett a vetésről, időszerű beszélni arról, hogy milyen magból mennyi szükséges egy iugerum területre.

75. Egy iugerum föld bevetéséhez négy-öt modius fajbúza kell, tönkölybúzából kilenc-tíz modius, árpából öt-hat, közönséges és itáliai kölesből négy-öt sextarius, csillagfürtből nyolc-tíz modius, paszulyból (phaselus) négy modius, borsóból három-négy modius, babból hat modius, lencséből egy modius, vagy kicsivel több, lenből nyolc-tíz modius, csicseriborsóból háromnégy modius, takarmánybükkönyből három-négy modius, szezámból négyöt sextarius, takarmánynak való lednekből hét-nyolc modius, vetőmagnak való lednekből öt-hat modius, keserű lednekből hét-nyolc, vagy árpával keverve hat modius, lucernából tíz láb hosszú és öt láb széles területű ágyásba egy cyathust kell vetni, kenderbőlat szem kell egy négyzetlábnyi területre.

76. Október 15-én és a következő két napon rossz idő van, néha harmat hullik, este feljön az Orion (lugulae).
Október 20-án a Nap átmegy a Skorpió jegyébe.

77. Október 20-án és 21-én reggel kezd lenyugodni a Fiastyúk, rossz idő várható.
Október 22-én a Bika (Taurus) farka lenyugszik, déli szél fúj, néha esővel.
Október 25-én reggel megszűnik feljönni a Kentaur, ez szelet jelez. Október 26-án feljön a Nepa (Skorpió) homloka, szél várható.
Október 28-án lenyugszik a Fiastyúk, télies az idő, hideggel és faggyal. Október 29-én lemegy az Ökörhajtó (Arcturus), szeles nap.
Október 30-án és 31-én kezd lemenni a Cassiope, szeles idő várható.

79. Ezekben a napokban bármilyen növénynek megfelelő az idő, amit át kell ültetni, továbbá valamennyi csemete számára. Jól társítható a szilfa a szőlővel, kedvezően telepíthetők a dugványok, mind a fás-szőlőskertben mind pedig a szőlőültetvényen. Ez az ideje a faiskolában a gyomlálásnak és a kapálásnak, a gyümölcsfák tisztító körülásásának, továbbá ilyenkor kell a szőlőt visszavágni, és a fás-szőlőskertben szintén metszeni kell. Szükséges visszavágni azokat a faiskolákat, amelyek nem lettek lekacsozva megfelelő időben, továbbá a faiskolában lévő fügefa csemetéket egy ágra vissza kell vágni, ezt jobb akkor megtenni, amikor még zsengék, a bimbók leszedésével. A gazdálkodóknak minden munkát gonddal kell elvégezniük, különösképpen a vetést.

80. A földműveseknek az a mondása, hogy a korai vetés gyakran megcsal bennünket, a kései viszont soha, hacsak nem rossz. Általánosságban azt tanácsolom, hogyha a vidék hideg éghajlatú, ott kell vetni legkorábban, ahol viszont meleg, ott a legkésőbb.

81. Úgy tartják, hogy a lednek és a bab trágyázza a földet. A csillagfürt csakis akkor hasznos trágya, ha virágzáskor leszántod. Más semmi olyan nincs, ami munkamentes időben vethető és gyűjthető be. Ezt ugyanis legelőször, minden más vetés előtt elvetheted, és legutoljára, minden más után lehet betakarítani.

82. Miután elvetetted, amit elszórtál meg kell boronálni. Két iugerumot kényelmesen megboronál három napszámos, és kiássák a tönkrement fákat, ámbár a régiek szerint egy iugerumot egy napszámosnak kell kigyomlálnia és megboronálnia, én azonban ennek helytálló voltát nem merném megerősíteni. Ugyanebben az időben kell az árkokat és a patakokat kitisztítani, lefolyásokat és vízlevezetőket létesíteni.

83. Ezekben a napokban - ha van - jó adni az ökröknek kőrisfa-, ha az nincs, akkor vadkörte-, ha az sincs, akkor tölgyfalombot enni. Hasznos továbbá minden igavonó párosnak egy modius makkot adni, ne többet, nehogy megbetegedjenek, és nem kevesebb mint harminc napon át. Ha ugyanis ennél kevesebb napig adjuk, ahogyan Hyginus mondja, tavaszra az ökrök megrühesednek. A makkot össze kell keverni polyvával, és így tenni az ökrök elé, ugyanakkor ha valaki vegyes, vadon tenyésző erdőt kíván létesíteni, jó ha elveti a makkot a többi maggal együtt. Ekkor kell az olajbogyót leszedni, amiből zöld olajat akarsz nyerni, ami többféle bogyóból a legjobb akkor, amikor éppen kezdenek feketedni. Fanyar olajat kizárólag fehér bogyóból lehet készíteni.

84. November 1-én és a következő napon lenyugszik a Bika feje, eső várható.
November 3-án reggel feljön a Lantocska (Fidicula), hideg van és eső. November 6-án ugyanez a csillag teljesen feljön, a szél déli vagy nyugati, hideg van.
November 7-én rossz idő várható, télies hideg van.
November 8-án reggel lemegy a Fiastyúk, ez rossz időt jelez, télies hideg.
November 9-én feljön a Skorpió, rossz idő várható, a szél délkeleti, néha harmat hullik.
November 10-e a tél kezdete, déli vagy délkeleti szél, néha harmat hullik.

85. Ezekben a napokban, egészen november 13-ig nyugodtan végezd el, amit az előző hónapban nem tudtál befejezni. Különösen ügyelj azonban arra, hogy a holdtöltét megelőző napon, ha ez nem lehetséges, akkor a holdtölte napján, minden babot, amit vetni szándékozol, egy napon vesd el, a madaraktól és az állatoktól megvédve, később is be lehet takarni. Ha a hold járása lehetővé teszi, november 13-a előtt legyen megboronálva az, amit nagyon zsíros és új földbe vetettél, ha nem lehet, akkor az, amit a legtrágyásabba.

86. Elegendő minden egyes iugerumra 18 szekérrakomány trágyát szórni. Egy szekérnyi trágya 80 modius, ez azt jelenti, hogy 5 modius trágyát szórhatsz ki egy akkora területre, amelyik minden irányban 10 láb. Ez a számítás igazolja, hogy az egész iugerumra elegendő 1440 modius.

87. Akkor ajánlatos körülkapálni az olajfákat is, és ha kevéssé termékenyek, valamint ha a tetejükön leszáradt ágak vannak, akkor a nagy fák köré szórjál 4 modius kecsketrágyát, a többiekhez pedig nagyság szerint adagold. Ugyanebben az időben a szőlő megkapálása után minden tőke mellé egy sextarius galambtrágyát, vagy egy congius emberi vizeletet, vagy 4 sextarius másfajta trágyát tegyél. Egy iugerum szőlőültetvényt, ahol 6 láb a tövek távolsága, két napszámos kitisztít (rendbe tesz).

88. November 13-án az időjárás bizonytalan, mégis gyakran csendes. November 16-án reggel feljön a Lant (Fidis), déli szél, néha erős északi szél fúj.
November 17-én a szél északkeletről fúj, olykor délről, esővel kísérve. November 18-án a Nap belép a Nyilas jegyébe, hajnalban feljönnek a Hyadok, rossz idő várható.
November 20-án a Bika szarvai este lenyugszanak, hideg északi szél fúj és esik.
November 21-én reggel lenyugszanak a Hyadok, az idő télies. November 22-én reggel lemegy a Nyúl (Lepus), szél várható. November 25-én napkeltekor lemegy a Kutya csillagzat, az időjárás télies.
November 30-án egészen lenyugszanak a Hyadok, a szél nyugatról, néha délről fúj, olykor esik is.

90. Ezekben a napokban be kell fejezni azokat a feladatokat, amelyeket elmulasztottál a megelőző időszakban. Ha nem nagyon sokat vetünk, akkor a legkedvezőbb december elseje előtt vetni. Mivel azonban az éjszakák hosszabbak, valamennyit hozzá kell adni a naphoz. Van ugyanis sokféle olyan tevékenység, amelyet mécses világánál is jól lehet végezni. Ha például szőlőültetvényed van, jól lehet faragni és hegyezni a sima és a hasított karót, vagy ha a vidék sok husángfát és paratölgyet nevel, lehet kasokat készíteni a méhek számára, vagy ha sok a pálmafa vagy a seprűzanót (spartum), kosarak és vékák, vagy ha a vessző sok, akkor vesszőkosarak készíthetők.

91. Azonban, hogy ne soroljak fel mindent, minden vidéken adódik valami, ami mécses világnál végezhető. Mert a rest földműves várja a rövid napot, különösen azokon a vidékeken, ahol a téli napok kilenc órásak, amíg az éjszakák tizenöt órásak.

92. Lehet például az előző nap levágott fűzfát világítás mellett megtisztítani és szőlőkötözéshez előkészíteni. Ha ez természeténél fogva nem eléggé hajlékony, akkor tizenöt nappal előbb le kell vágni, és megtisztítva elásni a trágyában, hogy puhuljon. Ha viszont már korábban levágva kiszáradt, meg kell áztatni a halastóban. Lehet mécses világa mellett élesíteni a vasszerszámokat, vagy azokhoz nyeleket készíteni, erre a célra legjobb faanyag a tölgy, azután a gyertyán, és ezek után a kőrisfa.

93. December 1-én a nap bizonytalan, többnyire csendes.
December 6-án lemegy a Nyilas közepe, szeles idő várható.
December 7-én reggel feljön a Sas (Aquila), a szél délkeleti, néha déli, időnként dér hullik.
December 11-én a szél északkeleti vagy északi, de néha déli, esővel kísérve.
Ezekben a napokban az elmúlt hónapban elmulasztott teendőket kell elvégezni, mérsékelt vagy meleg éghajlatú vidékeken, ugyanis hideg területeken ilyenkor már semmit sem lehet csinálni.
December 13-án reggel teljes egészében feljön a Skorpió, az időjárás télies.

94. December 17-én a Nap átmegy a Bak (Capricornus) jegyébe, Hipparchus szerint ez a téli napforduló, amelyet gyakran szél jelez. December 18-a jelzi a szél irányának a megváltozását.
December 23-án reggel lemegy a Kecske (Capra), szél várható. December 24-én a chaldeusok megfigyelései szerint a téli napforduló. December 27-én reggel kezd feljönni a Delfin (Delphinus), szél várható. December 29-én a Sas (Aquila) este lenyugszik, télies az idő. December 30-án a Kutya (Canicula) este lemegy, rossz idő lesz.

95. Ezekben a napokban a legaggályosabb földművesek szerint, a földet nem szabad vasszerszámmal érinteni, kivéve a szőlőt. Így ezen kívül bármit lehet végezni, mint pl. a következőket: olajbogyót begyűjteni és feldolgozni, szőlőt karózni és fent rögzíteni, hogy a keresztléceket felhelyezve felkantározzák.

96. Egyébként kötözni, vagyis a vesszőket felkötni ebben az időszakban nem ajánlatos, mert a fagy okozta merevségük folytán gyakran eltörnek. Ezekben a napokban eredményesen lehet oltani a cseresznyét, tuber almát, kajszibarackot, mandulát, valamint a többi korán virágzó fákat. Egyesek ilyenkor vet a hüvelyeseket.

97. Január elsején az időjárás bizonytalan.
Január 3-án lenyugszik a Rák (Cancer), az időjárás változékony.
Január 4-e a tél közepe, sokat fúj a déli szél, néha esik.
Január 5-én reggel feljön a Lant (Fidis), az időjárás változékony.
Január 8-án délről fúj a szél, de néha nyugatról.
Január 9-én déli szél fúj, időnként esik.
Január 12-én az időjárás bizonytalan.

98. Ezekben a napokban az aggályoskodó gazdálkodók tartózkodnak a földműves tevékenységtől, kivéve, hogy január elsején a szerencsés kezdet okából mindenfajta munkát elkezdenek. Egyébként szünetelnek a földművelési munkák egészen a következő hónap tizenharmadikáig.Fordította: Hoffmann Zsuzsanna