logo

XXI September AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Mit jelentett dediticiusnak lenni

Napjainkban európai viszonylatokban a kisebbségi és többségi nép viszonyának problémáját mindjobban felváltja az Unió polgárainak különböző és az Unión kívül rekedt államok polgárainak másként megkülönböztetett jogi helyzetének kérdése. Ilyen szempontból nem érdektelen figyelmet szentelni a Római Birodalom lakosainak polgársági állapot (status civitatis) szerinti osztályozására.
A Római Birodalom lakosa a status civitas szerint lehetett: cives (római polgár), Latinus (ki a római polgár jogosultságát majd teljességében élvezte), avagy peregrinus (idegen) jogállású (aki a római polgárok joga -ius civile - szerint nem járhatott el).
A Római Birodalom lakosainak ilyen megkülönböztetését Caracalla császár szüntette meg az időszámításunk szerinti 212-ben kihirdetett rendeletével, amellyel a birodalom összlakosságának megadta a római polgárságot. A római korszak dediticiusait nyomon követve, ezennel a peregrinusok különböző jogi helyzetét kívánjuk megvilágítani.
A dediticius szó a dedo, didi, ditum átad, átenged, kiszolgáltat igéből ered, jelentése pedig: meghódolt, avagy alattvaló. Alanyi változatban deditio, onis meghódolást, megadást jelent . Ezek szerint a dediticius kifejezés, a valami mód alárendelt, más hatalma alatt álló személy jogi helyzetére utal.

A római forrásokban kezdetben alanyi változatban jelentkezik (deditio in fidem, deditio in dicionem), később pedig a klasszikus és a posztklasszikus korszak forrásanyagában dediticius, pl. dediticii alakjában . Ez a változás a kifejezés valódi értelmének módosulására is utal. Alapjában véve két különböző jelentést takar. Az első értelemben azokra a népekre vonatkozik, amelyek önként, avagy hadviselés folytán adták át magukat Rómának, a másik értelemben pedig kezdetben egyes népek később pedig az egyes személyek (felszabadított rabszolgák) különösen hátrányos helyzetét jelöli.
E felületes értelmezés mögött azonban sok megválaszolandó kérdés rejlik: mi lehetett a szó elsődleges értelme, mely populációt jelölte és milyen lehetett a helyzetük Róma más lakosainak helyzetéhez viszonyítva, összefüggésben áll-e a szó két alapvető jelentése és megmaradt e mindkét értelemben Justinianus császár koráig? A kérdések megválaszolását a körülbelül tizenhárom évszázadot felölelő római történelem folyamán a római társadalomban bekövetkezett változásokat követve kíséreljük megadni.


Forrás: Dr. Szűcs Magdolna - Mit jelentett dediticiusnak lenni a római történelem folyamán?