logo

XXVIII Junius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

További reformok tervei

C. Gracchus első tribunsága évében benyújtott reformjavaslatai közül kiemelkedik a lex iudiciaria, amely azonban csak második tribunsága alatt vált törvénnyé.

A lex frumentaria, agraria és viaria meghozatala több nagy jelentőségű javaslat promulgálása után, amelyek előkészítették nagyobbszabású alkotmányreformját, Gracchusnak minden reménye megvolt ahhoz, hogy művét befejezheti s a cél elérésére pályázott a következő évi tribunságra is.

Az első évben nemcsak a városi népet sikerült megnyernie, hanem biztos kezű, erőszaktól mentes politikája, merész számításai pillanatnyilag elhallgattatták az ellenfelét lekicsinylő nemességet is. A senatusban befolyása határozottan emelkedett. Nem gördítettek akadályokat egyik törvény elé sem. Nagy agilitása, tiszta jelleme egész egyéniségének lebilincselő hatása alól a legdühösebb ellenfelei sem vonhatták ki magukat.
A tribun ekkor állott hatalma tetőpontján. Hogy a kezében összpontosuló hatalommal és befolyással nem élt vissza, bizonyítja a Fabius eset. Scipio Aemilianus unokaöccse, Q. Fabius Maximus propraetor, Hispaniában nagymennyiségű gabonát hozott össze, kényszerítve arra a lakosságot, hogy azt potom áron felajánlja. Gracchus felháborodott ezen a visszaélésen, a gabonaküldeményt a hispaniai városok javára eladatta s a senatusban keresztülvitte, hogy a kormányzó megróvást kapott.

A későbbi események még nem vetettték előre árnyékukat és a tribunnak mérsékeltségével, kiváló taktikai érzékével többet sikerült elérnie, mint a legjobban megszervezett forradalommal. 123. közepén voltak az új tribuni-választások és Gracchus remélhette, hogy újra meg fogják választani.Forrás: Szász Béla - Földkérdés Rómában (Budapest 1935)