logo

XXVIII Junius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Gracchust tribunná választják

Hogy a kormányzat propagandája, legalább is részben, sikerrel járt, azt az események csakhamar megmutatták. A következő idők története elég példát nyújt arra nézve, hogy a nemesség a demokráciával vívott élet-halál harcában soha sincs magára hagyatva. A római nemességnek mindig sikerült egymással szemben kijátszani az ellentétes érdekű vidéki és fővárosi tömegeket.
Gracchus tribunná választásánál is ez történt. A coloniák és a municipiumok lakossága tömegesen özönlött be Rómába, hogy a tragikus véget ért nagy agrár reformer hasonló gondolkozású öccsére adja le szavazatát. Akkora tömegek vonultak fel a tribun-választásra, hogy a vidékiek jó része szálláshoz sem jutott és a befogadásukra a forum is szűknek bizonyult.

A kormányzati demagógia a plebs rusticával szemben mozgósította a fővárosi csőcseléket, melynek nem földreform kellett, hanem máról-holnapra való dologtalan megélés s midőn szavazásra került a sor, Gaius Gracchus csak negyediknek jutott be a megválasztott tíz tribun közül. Ez kétségkívül politikai szépséghiba volt, de következménnyel nem járt. A tribunok jogköre egyenlő volt és C. Gracchus a maga nagy szellemi fölényével többi kollegája fölé kerekedett.

A tribunságot 124. december 10-én foglalta el. Még csak 29 éves, de már nagy politikai múlt áll mögötte. Sikerült végre megteremteni a működési alapot s most már a legnagyobb agilitással hozzáláthatott tervei keresztülviteléhez.Forrás: Szász Béla - Földkérdés Rómában (Budapest 1935)