logo

XXVIII Junius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Caius Gracchus politikai szereplése a tribunság előtt

Ily kedvezőtlen feltételek mellett kezdte meg Gaius hivatali pályafutását. Már 19 éves korában földosztó triumvir, de az első rendes állami méltóságot 126-ban tölti be, midőn questorrá választják, még pedig a szegényebb szavazók nagy támogatásával. L. Aurelius Orestes consullal Sardinia provinciába küldik, melynek 51 évvel azelőtt az apja volt kormányzója és a felkelés leverésével nagy dicsőséget szerzett a Sempronius családnak. Különös véletlen, hogy ő is, mint bátyja oly provinciában kezdte meg a hivataloskodást, hol apjuk is szolgált s hol a Gracchusok neve tisztelt és szeretett volt.
Rómából való eltávozása előtt szónoklatot tartott a lex Junia reakciós javaslata ellen. Ezzel a törvénnyel, mint láttuk, a nemesség az idegeneket kiutasítván, megszabadult a triumvireket támogató és Rómában tartózkodó szövetségesektől. A nemesség most azután átmenetileg megszabadult Gaiustól is.

C. Gracchus ezután a provinciában a korrupt kormányzás minden következményeit megismerhette. A helyőrségek demoralizáltak voltak, akár csak Hispaniában. A katonáknak valószínűleg szállítási panamák következtében még csak tisztességes ruházatuk sem volt. Az állandóan garázdálkodó bandák ellen ilyen sereggel nem lehetett irtó hadjáratot folytatni. A consul hiába szólította fel a provincia községeit, hogy a helyőrség felszerelési szükségleteit teremtsék elő, felhívásának teljesítését egyszerűen megtagadták, mert sikerült Rómában kieszközölniük egy oly irányú senatus határozatot, mely szerint ezen kötelezettség alól felmenentetnek.
A szinte tragikussá váló helyzeten C. Gracchus közbelépése segített, kinek a Gracchus név varázsával sikerült a provinciai községeket a felszerelés előállítására rábeszélni, ugyanakkor Micipsa, Numidia királya, a Gracchuok iránti barátságból, a seregnek gabonát küldött. Erre a senatus, hogy hosszúságát leplezze, a sardiniai katonaságot Itáliába visszarendelte, a consul imperiumát pedig meghosszabbította, hogy C. Gracchust további egy évre is távol tarthassa. Számított arra, hogy egy questor fennálló szokás szerint nem hagyhatja ott a tartományt, mielőtt onnan a kormányzót fel nem váltják. Mivel ugyanebben az évben M. Flaccus consult Galliába küldték, a senatusnak sikerült az ellenzék mindkét vezérét Rómából eltávolítania.Forrás: Szász Béla - Földkérdés Rómában (Budapest 1935)