logo

XIX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Néhány papiruszon fennmaradt tipikus inasszerződés szövege

P. Oxy. IV,724. (Kr. u. 155.)

Panechotés, akit Panarésnak is hívnak, Oxyrhynchos város korábbi kosmétés Gemellos barátján keresztül üdvözli Apollónios gyorsírót. Antoninus Caesar urunk 18. évében a mostani Phamenóth hónaptól számított kétéves időtartamra nálad helyeztem el Chairammón nevű rabszolgámat gyorsírás tanulás céljából, melyben fiad, Dionysios jártas. A díj a korábban megállapított 120 ezüstdrachma, az ünnepek kivételével; ennek első, negyven drachmás részletét már megkaptad.
A második negyven drachmát akkor fogod megkapni, amikor a fiú elsajátította a teljes kommentár iont, a harmadik negyven drachmát pedig akkor fogod megkapni, amikor az idő leteltével a fiú minden tekintetben folyékonyan ír és hibátlanul olvas. Ha a megszabott dátum előtt befejezed a tanítását, nem fogok a határidőig várni [a kifizetéssel], azonban nem megengedett számomra, hogy a fiút a határidő előtt elvigyem, [valamint] nálad marad a fiú az idő letelte után is, ameddig [pótolja] az esetlegesen munka nélkül töltött napokat vagy hónapokat. Kelt Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus császár 18. évében, Phamenóth hó ötödikén.


P. Oxy. XIV,1647. (Kr. u. 2. sz. vége)

Platónis, akit Ópheliának is hívnak, Óreión lánya Oxyrhynchos városából, egyetértésben Platón nevű édestestvérével és gyámjával, megállapodik Lukios takáccsal, aki Tisasis és Isión fia, a kis oázisbeli Aphrodisium városából. Platónis-Óphelia átadja Lukiosnak a saját tulajdonában álló kiskorú rabszolgalányt, Termuthiont a takács mesterség kitanulása céljából, négyéves időtartamra, a jelen év következő Tybi hónapjának elsejétől. Ezen időszak alatt gondoskodik a lány élelmezéséről és ruházatárói, aki tanára rendelkezésére áll minden nap, napkeltétől napnyugtáig és teljesíti mindazt, amit [a tanára] előír számára, és ami a fentnevezett mesterséggel kapcsolatos. Bére az első évben havi 8 drachma, a második évben hasonlóképp havonta 12 drachma, a harmadik évben, hasonlóképpen havonta 16 drachma, és a negyedik évben hasonlóképpen havonta 20 drachma. A lány évente 18 munkaszüneti napot kap az ünnepek megtartására, ha viszont munka nélkül tölt napokat, például betegség miatt, akkor ugyanannyi napot marad a tanárával a [szerződésben meghatározott] idöperiódús után is. Az iparűzési adót (cheironaxid) és az inasságra kivetett adót {ekdoseóm telesma) a tanár teljesíti.


P. Oxy. IV,725. (Kr. u. 183.)

[Megállapodnak egymással Is]chyrión, akinek az anyjaHéradión,... Oxyrhynchos városából és Héraklas, a Leónnak is nevezett Sarapión fia, Hérakleidas unokája, anyja...
ugyanebből a városból való takács, hogy Ischyrión a következő Phaóphis hónap elsejétől ötéves időtartamra átadja Héraklasnak az ő testvérét... a kiskorú Thónist,
hogy az megtanulja a fentnevezett mesterséget. Gondoskodik róla, hogy tanáránál tartózkodjon a megszabott időszak alatt minden egyes nap napkeltétől napnyugtáig, megtesz mindent, amire a fentnevezett tanár utasítást ad, ahogyan a többi tanítvány is. Élelmezésről Ischyrión gondoskodik. Az első két évben és a harmadik év első hét hónapjában Héraklas semmilyen bért nem fog adni a fiúnak, ugyanezen év hátralevő öt hónapjában Héraklas a tanítványának havonta 12 drachma bért fizet ki, a negyedik évben hasonlóképpen havonta 16 drachma bért, és az ötödik évben hasonlóképp havonta 20 drachmát. Héraklas a jelenlegi 24. évben gondoskodik egy 16 drachma értékű chitónról tanítványa számára, a következő 25. évben egy 20 drachma értékű chitónról, a 26. évben hasonlóképpen egy másik, 24 drachma értékű chitónról, a 27. évben egy másik 28 drachma értékű chitónról, a 28. évben hasonlóképpen egy másik, 32 drachma értékű chitónról.
A fiú az ünnepek kedvéért évente 20 szabadnapot kap, úgy, hogy bére nem csökken abban az időszakban sem, amikor már bért kap. Ha ennél több napot tölt munka nélkül betegség, engedetlenség vagy bármilyen más ok miatt, Ischyrión gondoskodik róla, hogy a tanáránál maradjon és ledolgozza az elmulasztott napokat, anélkül, hogy bért kapna, és az élelmezéséről is Ischyrión gondoskodik, mivel így állapodtak meg.
Héraklas egyetért ezekkel, és az ötéves időszakon belül meg fogja tanítani a tanítványt a megnevezett mesterségre, amennyire ő maga ért hozzá, és havi bért fog fizetni neki a harmadik év nyolcadik hónapjától. [Mindkét fél számára] tilos bármit megszegni az itt leírtakból, a szerződésszegő 100 drachmát fizet a szerződést betartó fél számára és ugyanannyit a kincstárnak. A megegyezés érvényes. Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus Armeniacus Medicus Parthicus Sarmaticus Germanicus a legnagyobb császár 24. évében, Thóth hó 25.

Én, Héraklas, a Leónnak is hívott Sarapión fia készítettem a szerződést és egyetértek a szerződésben foglaltakkal.

Én, Thónis-Móros, Harthónis fia írtam helyette, mivel nem ismeri a betűket.Tóth Anna Judit