logo

XX Februarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A császár elnézését kéri, hogy újabb megbízatást vállal A császár hozzájárul

Uram, mihelyt kegyességed kitüntetett a Saturnus-szentély kincstárának felügyeletével, nyomban lemondtam minden ügyvédi megbízatásomról amelyeket különben sem láttam el soha válogatás nélkül -, hogy teljes buzgalmamat a rám bízott tisztségnek szenteljem.

Ezért, mikor a tartomány lakói pártfogójuknak akartak felkérni Marius Priscusszal szemben, felmentést kértem e feladat alól, s meg is kaptam. De mivel később a kijelölt consul javasolta: beszéljenek rá minket akiknek megadták a felmentést -, hogy álljunk a senatus rendelkezésére, s járuljunk hozzá, hogy nevünket az urnába vessék, úgy véltem, mindenképpen megfelel a te korszakod nyugalmának, ha nem szegülök ellen a tiszteletre méltó testület különben is szerény kívánságának. Szeretném, ha engedékenységemet indokoltnak találnád, mert az a kívánságom, hogy minden tettem és szavam elnyerje makulátlan jellemed tetszését.

*

A derék polgár és senator kötelességét teljesítetted, mikor engedelmeskedtél a tiszteletre méltó testületnek, amit az teljes joggal elvárt tőled. Bízom benne, hogy kötelezettségedet a vállalt felelősséghez méltóan látod majd el.(Maróti Egon)