logo

XX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Bírósági előcsatározások

Kedves Ursusom!

Láttál már ilyen sorsüldözött, ennyi bajtól sújtott embert, mint az én kedves Varenusom? Újra meg kellett védenie, s szinte ismét kikönyörögnie azt, amit már egyszer minden erejét latba vetve elért.

A bithyniaiak voltak olyan arcátlanok, s érvénytelenítették és megtámadták a consuloknál a senatusi határozatot, sőt még a császárnál is, aki nem volt jelen az ülésen, panaszt emeltek ellene. S amikor ő ismét a senatus elé küldte őket, akkor sem álltak el szándékuktól. Képviseletükben Claudius Capito szólalt fel, beszédében több volt a tiszteletlenség, mint a lendület; a senatus előtt élt panasszal a senatusi határozat ellen. Fronto Catius felelt neki méltósággal, határozottan.
A senatus nagyszerűen viselkedett: még azok is, akik előzőleg Varenus kérésének elutasítását javasolták, most úgy vélekedtek, meg kell adni neki, amit egyszer már megadtak. Egyébként is hangoztatták -, amíg az ügy nincs befejezve, lehet különvélemény, de döntés után a többség véleménye kötelező. Csupán Acilius Rufus és vele még heten vagy nyolcan nem, heten tartottak ki előbbi véleményük mellett. Ε kis csoportból nem egyet kinevettek pillanatnyi, inkább a látszat kedvéért magára erőltetett állhatatosságáért.

Te pedig ítéld meg ebből, milyen kemény harc vár rám az igazi ütközetben, ha már az előcsatározás is ilyen viadalokkal járt.


Minden jót!


(Muraközy Gyula)