logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A nyilvános felolvasásokról.

Kedves Sosiusom!

Bő termést hozott ez az év költőkben: egész április hónapban szinte egyetlen nap sem volt, hogy valaki ne tartott volna felolvasást. Örülök, hogy pezseg az irodalmi élet, hogy tehetséges emberek lépnek a nyilvánosság elé, bár a hallgatóság elég kényszeredetten gyülekezik. A legtöbben a csarnok előtti térségen üldögélnek, tereferével töltik el a bevezetés idejét, s csak időnként érdeklődnek, hogy megérkezett-e már a felolvasó, elmondtae a bevezetőjét, a vége felé jár-e a műnek. Ekkor végre, de ekkor is csak nagy kényelmesen, beszállingóznak; de ezután se maradnak ott végig, hanem még a befejezés előtt kivonulnak, egyesek észrevétlenül, lopva, mások nyíltan és fesztelenül.

Bezzeg atyáink idejében! A hagyomány szerint Claudius császár, mikor egy ízben palotájában sétálgatott, morajt hallott, megtudakolta az okát, s mikor megmondták neki, hogy Nonianus tart felolvasást, tüstént és meglepetésszerűen ott termett. Manapság a legráérőbb ember is, hiába hívják meg jó előre, és figyelmeztetik ismételten, vagy nem jön el, vagy ha eljön, egyre panaszkodik, hogy elfecsérelte a napját, mert nem fecsérelhette el valami haszontalansággal. Ám annál inkább dicséretre és elismerésre méltók azok, akiket a hallgatóság közönye vagy dölyfe sem tántorít el az írás és felolvasás buzgalmától.

Én bezzeg senkinek a meghívását el nem utasítom. Igaz, a legtöbb felolvasó jó barátom: hiszen alig van valaki, aki szereti az irodalmat, s ne szeretne egyúttal engem is. Emiatt időztem a tervezettnél hosszasabban a fővárosban. Végre visszatérhetek magányomba, és ismét írhatok; felolvasni azonban nem fogok, nehogy úgy tűnjék, hogy hitelezője, nem pedig hallgatója voltam azoknak, akiknek felolvasásán megjelentem. Mert mint más téren, úgy mások figyelmes meghallgatásában is elvész a jóindulat, mihelyt elvárjuk a viszonzást.


Minden jót!(Maróti Egon)