logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A színész társadalmi helyzete

Az ókori Görögországban a színház a vallási kultusz része volt, ebből következően a színészfoglalkozás is köztiszteletben állott. A rámaiak viszont egészen másként viszonyultak a színészekhez. Megvetették, lenézték őket, hátrányos megkülönböztetéseket, megbélyegzést (infamia) alkalmaztak velük szemben.
Az infamia eleve bizonyos foglalkozások velejárója volt – így prostituált, színész, gladiátor stb. –, a színészek a társadalom legalantasabb rétegeivel kerültek azonos minősítésbe, többek között a kerítőkkel, tolvajokkal, csalókkal, szökött katonákkal. Elfogadott volt, hogy erkölcstelen életet élnek, amivel veszélyeztetik a közmorált.
Az viszont tény, hogy a prostituáltak zöme a színészek és a táncosnők soraiból került ki. Megvetésük összefüggött továbbá idegen eredetükkel és alacsony társadalmi helyzetükkel is. Az első színészek Rómában etruszkok voltak, s általában a színészek zömmel rabszolgák és libertinusok közül kerültek ki.

Szabad jogállású csak elvétve akadt közöttük. Ezenkívül az a tény is rontotta helyzetüket, hogy az arisztokratikus római szemlélet lenézte a pénzért folytatott munkát. Ehhez járult a kiszolgáltatottság, mivel megélhetésük a darab sikerétől, a játékot rendező hivatalnoktól, valamint a társulat igazgatójától függött.Hoffmann Zsuzsa


Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/historia-1987-03/historia-1987-03-081013-4