logo

XIX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A viasztábla

A membrana a használatból teljesen kiszorította a papiruszt az időszámításunk előtti évtizedekre. Nem meglepő tehát, hogy költőnk az 1. században már nem is említi költeményeiben.
„Pergamen ez bár, úgy hívják, gondold te viasznak.
Írni ha újat akarsz, törlöd a régi betűt.”
/ XIV. 7. /
- ez a két sor arra is utalhat, hogy a pergamen mellett mindennapi feljegyzések céljára viasztáblát használtak. Ez volt a rómaiak notesze: vékony, 30-40 cm széles deszkalapok viasszal bevonva /latinul tabellae ceratae/, ezekre írtak a stílussal, s ha már nem volt szükség az írásra, elsimították /radere/. A mindennapi használat számára praktikusabbak voltak ezek a viaszozott fatáblácskák...
„Én, ha fa nem volnék, finom lemezekre hasítva,
Drága teher lennék Libya-béli fogon.”
/ XIV. 3. /
... illetve elefántcsont táblácskák:
„Gyönge szemed hitvány viaszon hogy meg ne romoljon.
Ródd elefántcsonton csak feketén a betűd.”
/ XIV. 5. /
- melyeket kissé bemélyítettek, úgy, hogy a szélükön körös-körül kiemelkedő peremük legyen. Ez védte az eldörzsöléstől a viasszal bevont, mélyebb részt. Hosszabb szövegekhez több táblácskát fűztek egybe a peremükön fúrt lyukakon áthúzott zsinórral vagy kapoccsal. Ha két táblát kapcsoltak össze, akkor diptychonnak nevezték. Később a keretbe nem viaszt, hanem pergamendarabokat helyeztek, ezek voltak az ún. consuli kinevezési iratok. Bármilyen furcsa is, a századfordulón még nálunk is ezekhez hasonló palatáblákon tanultak meg a kisiskolások írni.

romaikor_kepHosszabb írásokhoz 2-3 viasztáblát összefűztek /duplices vagy triplices volt a nevük/:
„Nem kis ajándéknak véled háromlapu irkám,
Hogyha barátnőd azt írja beléje: „Megyek!”
/ XIV. 6. /

Sőt, akár többet is összekapcsolhattak:
„A viasz öt lemezén ha Urunknak hangzik a híre,
Boldog az udvar, ha gőzölög a bikavér.”
/ XIV. 4. /

Igen sokáig voltak használatban, még akkor is, amikor a modernebb írószerek pl. a pergamen egyre nagyobb teret hódítottak. Erre utaló kifejezések „poposcit tabulam” magyarul: kérte a viasztáblát vagy „stilum accepit”, azaz: stílust fogott.


Készítette: Góczán Andrea 1999