logo

XXX September MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A törvényben meghatározott büntetés

Marcianus állítása szerint a hamisítás és az ahhoz hasonló bűntettek szankciója deportálás és teljes vagyonelkobzás, rabszolgák esetén pedig halálbüntetés:
„Poena falsi, vel quasi falsi deportatio est, et omnium bonorum publicatio; et si servus eorum quid admiserit, ultimo supplicio affici iubetur.” Paulus szintén azt állítja, hogy a végrendelet- hamisítás elkövetőjét a lex Cornelia de falsis alapján egy szigetre deportálják: „Qui testamentum falsum scripserit, ...poena legis Corneliae de falsis tenebitur, id est in insulam deportatur. ” Modestinus szerint azt, aki hamis, semmiféle hitelességgel sem bíró rendeletet alkalmaz, a lex Cornelia alapján száműzetéssel sújtják: „Si quis falsis constitutionibus nullo auctore habito utitur, lege Cornelia aqua et igni ei interdicitur. ”
E források alapján egyértelműen megállapítható, hogy a crimen falsi büntetése a klasszikus korban száműzetés volt.

Sulla ettől súlyosabb szankciót semmi esetre sem írhatott elő, hiszen kizárhatjuk annak lehetőségét, hogy a dictator szigorúbban büntette volna a hamisítást, mint a crimen inter sicarios-t vagy a crimen maiestatis-t. Az sem tűnik viszont valószínűnek, hogy a lex Cornelia testamentaria nummaria csupán pénzbüntetést helyezett kilátásba az elkövetőkkel szemben; ez – kiváltképp pénzhamisítás esetén – túlzottan enyhe szankció lett volna. Végső következtetésünk ezért csak az lehet, hogy a hamisítás büntetése már Sulla idején is száműzetés (interdictio aquae et ignis) volt.
Forrás:
Részletek Sáry Pál: Sulla büntetőjog reformjai c. munkájából