logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Békeszerződés Karthago és Róma között.

Ezen békefeltételek közül a következők voltak a legfontosabbak:

A karthagóiak megtarthatják maguknak Afrikában azokat a városokat és területeket, amelyek még a rómaiak ellen megkezdett háború előtt birtokukban voltak, továbbá ugyanígy megtarthatják jószágaikat, rabszolgáikat és minden egyéb tulajdonukat.
Ettől a naptól kezdve a rómaiak nem járhatnak el ellenségként a karthagóiakkal szemben, ezek nyugodtan élhetnek saját törvényeik és hagyományaik szerint, és nem kötelesek városaikba római helyőrségeket befogadni. Tehát ezeket a kedvezményeket biztosították.


Ezzel szemben a következőket követelik meg tőlük:

Mindazt a kárt, amit a fegyverszünet megszegése óta a rómaiaknak okoztak, meg kell téríteniük. A foglyokat, függetlenül attól, hogy azok mikor kerültek hatalmukba, a katonaszökevényekkel együtt vissza kell adniuk.
Tíz három evezősoros hajó kivételével valamennyi hadihajójukat és valamennyi elefántjukat ki kell szolgáltatniuk. Afrika területén kívül bárki ellen csak a rómaiak jóváhagyásával indíthatnak háborút.

Mindazokat az építményeket, területeket, városokat és értékeket, amelyek Masszinissza, illetve Masszinissza ősei egykori birodalmának határai között találhatók, vissza kell adniuk.

Kötelesek három hónapon át a római sereg ellátásáról gondoskodni, és a katonák zsoldját mindaddig az időpontig fizetni, amíg Rómából nem kapnak értesítést a békekötés feltételeinek elfogadásáról.
Kötelesek ötven éven át összesen tízezer ezüsttalentumot fizetni, oly módon, hogy ebből az összegből minden évben kétszáz euboiai talentumot kitevő összeget fizetnek ki. Ennek biztosítékául kötelesek száz túszt adni, akiket a római hadvezér a tizennégy évesnél nem fiatalabb és a harminc évesnél nem idősebb karthagói ifjak közül választ ki.


A javasoltak főbb pontjai ezek voltak:

A karthagóiak azokat a városokat megtartják, melyek azelőtt az övéik voltak, mielőtt a legutóbbi háborút megindították a rómaiak ellen, és azt a területet is, amelyet régen birtokoltak.

A karthagóiak a jószágaikat, rabszolgáikat és vagyonukat ettől a naptól kezdve háborítatlanul birtokolják, saját szokásaikat és törvényeiket megtartják, és a rómaiak nem állítanak helyőrséget.


Forrás:
Polübiosz: Historiae 15. 18.
Muraközy Gyula fordítása.
.