logo

XVIII Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Földmérők Savariaban.

Javaslat a savariai centuriatio újabb elméleti modelljérePannonia meghódítása egyaránt szolgált gazdasági és katonai érdekeket. Gazdasági okai között szerepelt többek között a földszerzés, újabb mezőgazdaságilag megművelhető területek megszerzése. A megszerzett földek a római polgárokat illették, és pld. az újonnan létesített római legmagasabb rangú települések, a kolóniák (coloniae) körül kerültek kiosztásra pld. a katonaidejüket leszolgált, és teljes római polgárjogot nyert légionáriusok, a veteránok számára. A coloniae körüli földosztás egy nagyszabású földmérő munka volt, amely során az ún. centuriatio kimérését, egy gigantikus derékszögű hálózat kitűzését hajtották végre.3

A felosztás menetéről rendelkezésünkre állnak a Kr.u. 1. század ókori földmérőinek írásos munkái. Az ún. Corpus Agrimensorum Romanorumban olvashatunk utalásokat a földosztások során kialakítandó úthálózatról, azok szélességéről, irányítottságáról. Nem voltak teljes mértékben kialakult szabályok, leg-feljebb követendő irányelvek. Ezeket a Corpus Agrimensorum szerzői indokoltnak látták megosztani és „tanítani” a szakmájukkal, és így szerencsés módon a mai kor emberével.

Az ókori szerzők munkái mellett régészeti leletek és lelőhelyek utalnak az egykori kiosztott parcellákra: pld. egykori határkövek, amelyek az egyes parcellák területét azonosították, olyan régészeti feltárásból4 ismert római kori utak, amelyek az egykori centuriatio, ill. limitatio határoló, ún. limes5 útjait alkották.

Szerencsés módon fennmaradtak az ókori parcellarendszerek kataszteri térképi ábrázolásai, mint pld. veronai bronzlemez a verona környékén fekvő parcellák tulajdonosainak nevével és földterület nagyságával, az ún. Tabula Ilicitana, Elx-Elche-ből, Spanyolország területéről a tulajdonosok (bérlők) nevével és földterület nagyságával, vagy az ún. arausiumi kataszteri táblák, amelyek a mai Orange és környékének birtokrendszerét és térképi környezeti ábrázolását is tartalmazzák és az ókori gyakorlattól eltérően nem bronzból, hanem márványból készültek.
Forrás: Bödöcs András - Földmérés Savariában