logo

XXIX Januarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Mensula praetoriana.

A mérőasztal egyike a legrégibb mérnöki műszereknek.Egyes vélemények szerint már a rómaiak használták pld. telekfelvételre, kataszteri rajzolásra mensula praetoriana néven s ez a neve a legújabb korig megmaradt. Ugyanakkor a mérőasztal feltalálását legtöbben Johann Praetorius (1537-1616) altburgi egyetemi tanárnak tulajdonítják 1590 körül. Elnevezése is sokáig „mensula Praetoriana” volt.
Póczy szerint ilyen, a topográfiai felmérésekhez – a földmérő képzésben még ma is használatos - mérőasztal maradványa lenne az Aquincumból ismert eszköz. A bronz saroklemezek miatt fakerettel rekonstruált példány Szilágyi szerint irányvonalak kitűzésére szolgáló szerkezet volt.

A pfünzi típusú gromaban és az aquincumi „mérőasztalban a kialakításuk hasonlósága miatt hasonló eszközt lehet feltételezni. Az aquincumi leletegyüttesben talált „irányzóvonalzó”, valamint körző alapján a mérnökasztal funkció nem elképzelhetetlen. Azonban a sírköveken ábrázolt jelenetek és eszközök, valamint egyéb hasonló leletegyüttesek alapján inkább lehetne egy architectus használati tárgyaihoz kötni az előkerült eszközöket.

A háromláb (tripod) csuklópántja a fennmaradt ábrázolások és a rekonstrukciók alapján szokatlan a groma esetében, ahol a pontra állás megkönnyítésére inkább a hegyes végű. kitűző rúd használata volt alkalmasabb. Azonban az sem kizárható, hogy a tripod a hozzá tartozó fakerettel, hasonló eszköz is lehetett, mint amilyent a 17. századi földmérési könyvek ábrázolásaiban találhatunk pantometrum néven.

Az ún. pfünzi groma derékszögben lehajló végű. karjai, ill. a fennmaradt szeg mérete alapján biztos, hogy egy vastag fakeret vette körül a szerkezetet, és nem a csupasz fémkarokkal használták, ahogy a rekonstrukciókon található.
Forrás: Részletek Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) .