logo

XX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Pons Aemilius (Ponte Rotto)

Róma legrégibb kőhídja.A későbbi híd helyén álló legősibb építmény már a Kr. e. III. század közepén állt, amikor a Via Aureliát építették.

A későbbi híd feltehetően Kr. e. 179–142-ig épült, a pons Subliciushoz közel. M. Fulvius Nobilior censorsága alatt, Kr. e. 179-ben határozta el a Tiberis egyik legrégibb kikötője melletti hídépítést, P. Scipio Africanus és L. Minucius censor fejezte be.

Hat pilléren nyugvó szerkezete először fából, majd Aemilius quaestorsága után tufából és római betonból készült. A Forum Boariumot kötötte össze a Trans Tiberimmel.

romaikor_kepKülönböző okból többször is ledőlt és kijavították. 1229-ben és 1231-ben árvíz után még újjáépült, az 1289-es árvíz azonban újból elvitte.

Az 1557-es árvíz után XIII. Gergely pápa volt az utolsó, aki megjavíttatta.1598-tól már nem vett részt a római forgalomban, a kelti része leomlott, az 1887-ben maradványait a folyó közepén ma is látható egyetlen pillére kivételével lerombolták.

A középkor során több neve is volt, így nevezték pons S. Mariae (Mária-híd), pons Senatorum (a senatorok hídja), pons Maior (a nagyobbik híd) néven is.T. Horváth Ágnes


Forrás:
http://agnesthorvath.googlepages.com/hidak