logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Spalato - Diocletianus palotája

A császár a IV. század kezdetén építtette szülőföldjén, az Adriai-tenger északkeleti partján, Dalmáciában a palota együttest. Alaprajza a katonai tábor, castrum elrendezését követi. A tengerpartra merőleges hossztengelyében 215 m, kereszttengelyében 180 m méretű, kissé torz négyszögű területét védőfal veszi körül. Sarkain és három oldalának negyedeinél négyszögű, felezőinél a díszes kapuzatokat közrefogó nyolcszögű bástyatornyok ugranak ki a felül félkörös ablakok sorával áttört fal elé.

A belső területet a tengelyekben a kapuktól induló két egymásra merőleges, árkádos oszlopfolyosókkal szegélyezett út osztotta négy részre. A tenger felől árkádos galériával határolva helyezkedett el a császári lakószárny, amely fürdőt és könyvtárat is foglalt magában.
Oszlopsoros homlokzatú előcsarnokához a hosszanti főút vezetett. Előtte az út két oldalán a keresztirányú úttól szegélyezve egy-egy udvar nyílt. Egyikben kisméretű, prosztilosz elrendezésű, dongaboltozatos cellájú templom, a másikban a császár mauzóleuma áll. Ez nyolcszögű, korintuszi oszlopfolyosóval körülvett épület, amelyhez négyoszlopos portikusz és elő lépcső csatlakozik.

romaikor_kepKör alaprajzú belső terét a főtengelyekben négyszögű, az átlókban félkörös fülkék bővítik. Közöttük a falsík előtt korinthuszi oszlopok állnak. Ezek fölött a körülfutó párkány golyvázódik, és alacsonyabb, szintén golyvázott párkánnyal lezárt oszlopsort hord. A teret félgömb-kupola fedi, amelyet mintaállvány nélkül, ún. legyező-boltozással falaztak. A városterület másik felében a főút két oldalán egy-egy perisztil udvaros testőrségi és gazdasági épület állt.

Az utakat szegélyező oszlopfolyosók fennmaradt szakaszain az árkádívek közvetlenül az oszlopfőkön nyugszanak. A késő római építészetnek ezt a jellegzetes motívumát, amely a későbbi korok árkádjainak mintaképe lett, itt alkalmazták először.

A palotába épült be Spalato, a mai Split közép kori óvárosa. A római építmények nagyrészt fennmaradtak.

A mauzóleum ma katolikus székesegyház.


Forrás:
http://www.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/muveszettortenet/2het/roma.html