logo

X Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Domus romana vagy peristyliumos domus vagy villa

Legáltalánosabban villának nevezték. A domus italicus hellenizált változata volt. Két formáját különböztetjük meg, a villa urbanát, a városi villát és a villa rusticát, a vidéki villát. Mindkettő megegyezett abban, hogy hátul a kertet felváltotta egy oszlopos peristylum, és még több helyiséggel bővült. A villa rustica oldaláról elmaradtak az üzletek. Néha kiegészült fürdőkomplexummal.


Villa urbana

Görög hatásra kiegészül egy oszlopcsarnokkal övezett díszkerttel, amit peristyliumnak neveznek. Hellén eredetére utalnak az itteni helyiségek görög elnevezései: peristylium, triclinium, oecus, exedra. A peristylium kisebb szobákból álló emelettel bővült, ahová oldalról, szűk lépcsőn lehetett feljutni. Mind az atrium, mind a peristylium megkettőződhetett, sőt a díszkert mögött megmaradhatott a hortus is.


peristylium

3 vagy 4 oldalról oszlopokkal övezett zárt udvar volt. Hasonlít az atriumhoz, de annál nagyobb, a fedett rész mindössze egy folyosónyi. Lényegében egy oszlopcsarnokkal körülvett kert volt.
Főként díszkertként jelenik meg, közepén szökőkúttal. Gyakran díszítették szobrokkal. Az oszlopcsarnokból újabb helyiségek nyíltak, és a későbbi korszakban kétszintes volt, de komplett második szint ritka, az emelet csak az épület egy részét foglalta el. A szobák itt kisebbek, mint az atriumból nyílók, a különböző részeken lévő emeletekre különböző lépcsők, feljárók vezettek fel.Speciális helyiségek a nagyobb villák esetében:

coenacula: második emeleti ebédlő. A lakomázás divatja alakította ki, általában az épületek emeletén a szobák feletti teljes emeletrészt elfoglalta. Ebédlőcsarnok volt. Lépcső vezetett fel rá, gyakran az alsóbb házrész tetejéről, néha az utcáról.
dieta: a triclinumnál kisebb étkezőhelyiség. Hétvégi házak, nyaralók neve is volt.

exedra vagy oecus: eredetileg térbővítmény volt. Kialakíthatták magának az épületnek a falából, de a peristylium oszlopcsarnokából is. A házat körülvevő oszlopcsarnokból kialakított apró, a kertre nyitott „szoba”, leginkább egyik oldalán nyitott terem vagy termecske.
Általában a tablinum mása, „tárgyalóteremként”, dolgozószobaként funkcionált. Hasonló célra használták a közösségi épületek, a basilicák, a thermák, a gymnasiák jóval nagyobb exedráit is.

Használták ebédlőnek is, ekkor oecus (oikosz) volt a neve. Lehetett „előszobája” oltárral, áldozóhellyel. Ha oszlopok álltak benne: oecus corinthium volt. Ennek „bazilikás szerkezetű” kialakítása volt.

Az oecus tetrastylos esetében négy oszlop tartott egy felső emeletet.

triclinium aestivum (oecus) a nyári ebédlő volt, általában egy lugasban. Találkozunk külön ilyen célra kiépített ebédlővel, amelynek beépített, patkó alakú lectusa a stibadium volt. Ehhez gyakran társult valamilyen folyóvíz.

posticum: mellékbejárat volt. Használták a rabszolgák, szerényebb rangú látogatók vagy a „titkos úton járó” házigazda is.

pinacoteca: képtár. A hódítások során a hellenizálódás hatására jöttek létre. Általában északi tájolásúak, hogy a gyűjteményt megfelelő fény érje a bemutatáshoz. Nemcsak képek, de szobrok, faragott kövek (gemma) gyűjteményével is rendelkeztek.

bibliotheca: könyvtár. Igen aprócska helyiség volt, egy ember kiterjesztett kezével elérte a szemközti falakat. A falak mentén tartószekrények (armaria, foruli, nidi vagy loculamenta) álltak, amiben a könyvtekercseket őrizték. A szekrényeket megszámozták. Minerva és a Múzsák szobraival, valamint az irodalom nagyjainak képmásával díszítették. A könyv komoly értéknek számított, gyakran másoltatták is őket saját rabszolgáikkal.

balnea: Fürdő, néha csak egy kamra volt egy dézsával, néha egész komplexum. Az utóbbi esetében ugyanolyan helyiségekből állt, mint a nagy thermák. Volt benne apodyterium (öltöző terem), tepidarium, a testet előkészítő, langyos levegőjű helyiség (35–40 Celsius-fok), alveus, vízmedence vagy fürdőkád, caldarium, azaz forró, száraz levegővel ellátott terem, ahol hideg-meleg vizes kád állt a fürdőzők rendelkezésére, és frigidarium hideg vizes kád. Ehhez a komplexumhoz, vagy ehhez is tartozott a latrina.
T. Horváth Ágnes