logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Syria kettősége az antik auktoroknál

Az antik auktorok kapcsán általánosságban elmondható, hogy a Syria fogalom sokat változott. Syria nyugati és északi része azonban egyértelműen elkülönül a déli területektől, amelyre az auktorok a Koilé Syria terminust használják. Arrianosznál a Koilé Syria terminus alatt összemosódik két eltérő entitás, továbbá ő két folyóközti Syriaként említi Mezopotámiát.

Syria határai sokkal képlékenyebbek voltak, mert e területen a hatalmi viszonyok gyorsabban változtak, illetve olykor a vallási tényező, mint faktor, determinálta az auktorokat is. Az előbbi elsősorban Polybiosznál volt jelen, akinél Koilé Syria és Palestina mint földrajzi egység összekapcsolódik. Kezdetét Egyiptom felől Raphia térsége felé teszi, ami gyakorlatilag a mai egyiptomi-izraeli határon van, míg kezdete Syria felől a Libanon-hegység. Diodorus Siculosznál azt tapasztaljuk, hogy a terület déli földrajzi határa már Joppánál, azaz a mai Tel-Avivnál húzódik, míg Koilé Syria északi határai töredékesen ránk maradt művében nincsenek meg.

A római uralom alatt keletkezett földrajzi művekben és leírásokban Koilé Syria kapcsán megfigyelhető, hogy a déli földrajzi határok fokozatosan északabbra kerültek. Strabónnál a térség nyugati határai a Libanon-hegységnél kezdődtek, viszont a Golán-fennsík nélkül, a Hermon-hegységén át magába foglalta a mai Damaszkuszi, a délnyugati Haurán-magasföldet és értelemszerűen a szír sivatagot is.
Pomponius Méla sajátságosán elsősorban a part menti sávra koncentrált, így művében nem találhatunk részletesebb leírást és a régiókat sem határolja el egymástól. Idősebb Plinius Természetrajzának leírása lényegében Strabón határait követte, de itt annyi eltérés szerepel, hogy a Transzjordán területeket is hozzákapcsolta. Átfedés tapasztalható a Koilé Syria és az úgynevezett Decapolis, azaz a 10 város között, de ezeket végső soron a közigazgatási átszervezések lenyomatának kell tekintenünk.

A görög nyelvű források közül a két egyiptomi görög auktort, Appianoszt és Klaudiosz Ptolemaioszt kell még mindenképpen említenünk, akik kortársai voltak egymásnak. Appianosz a föníciai területek határától egészen az Eufráteszig kitolta Koilé Syria határait. Ptolemaiosznál viszont Koilé Syria nyugati határa a Jordán folyóhoz került és gyakorlatilag egybeolvadt a történelmi Decapolis-szal.


Forrás: részlet Tóth László: A földrajzi tér és a háború sajátosságai – a Szeleukida Syria összeomlása