logo

XXV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Őslakosok

A Kárpát-medencét a római hódítás időszakában kelta népek lakták, akik a Kr. e. V. század végétől kezdve IV-III. század folyamán szállták meg a területet. Ezeknek a megszálló törzseknek a neveit nem ismerjük. A kimber vándorlásra (Kr.e. 114-113) vonatkozó írásos források (Strabón VII, 2-3) alapján összefoglalható, hogy a II. század végén a Kárpát-medence három kelta törzs hatalmi szférája között oszlott meg: északon a boiusok, DNy-on a tauriscusok, DK-en a scordiscusok. Ez a helyzet a Kr.e. I. sz. második negyedéig állt fenn, amikor a scordiscusok (Kr.e. 80) ill. a boiusok (Kr.e. 60-50) is kisebb területre húzódtak vissza.

A rómaiak Pannonia meghódítása, legkésőbb a pannon törzsek lázadásának leverése után (Kr.u. 10 körül) a területen élő törzseket civitas peregrinákba rendezték. Néhány civitas peregrina római eredetű neve egyértelműen arra utal, hogy azok a rómaiak által kialakított mesterséges keretek és nem eredeti törzsi egységek voltak. Az itt lakó törzsek nevét mégis ezek alapján a Plinius (NH III, 48) és Ptolemaios helységnévjegyzékeiből ismert civitasok alapján azonosíthatjuk vissza. További adatokat szolgáltatnak a törzsek szállásterületére vonatkozóan a sírkövek és a bennszülött katonák diplomái.


A Száva mentén

- Catari: csak Pliniusnál szerepelnek. Talán a Tergeste környékéről ismert venét Catali törzs töredéke Emona környékén.

- Latobici: Kr.e. 60 körül vándoroltak be és telepedtek meg DK-Pannoniában. Ptolemaiosnál Superior nyugati sarkában élő nép, nagyjából az Emona és Neviodunum közti területen.

- Varciani : Ptolemaiosnál a Latobici keleti szomszédai, Neviodunum és Andautonia között.

- Colapiani: Plinius Száva mentén élő népként említi. Siscia környékén élő bennszülöttek. Nevüket a Kulpa (Colapis) folyó adta. Civitasukat a rómaiak alakították ki.

- Oseriates: Ptolemaiosnál Superior középső sávjában keleten, a Iasitól délre. A Colapiani és a Breuci között.

- Breuci: Ptolemaiosnál az Andizetes déli szomszédai. A korábban igen nagy Száva menti területet birtokló törzs később Inferior DNy-i szögletébe húzódott vissza. Az Oseriates és a Breuci közötti határ a Boszna (Bathinus) folyó.

- Cornacates: a Breucitól keletre, Cibalae környékén.

- Amantini: a Szerémség közepén, Sirmium környékén, a cornacates és a scordisci között.

- Scordisci: A törzs a Kr. e. III. sz. elején jelent meg a Száva torkolatvidékén, ahonnan a II. sz. folyamán a Balkán igen nagy területére terjesztették ki hatalmukat. A Kr. e. 80-ban, Scipio Asiagenustól elszenvedett vereség után húzódtak vissza a Szerémség keleti részére, ahol a római hódítás idején találkozunk velük.


A Dráva mentén

- Serapilli: csak Plinius említi őket a Dráva felső folyásánál. Valószínűleg Poetovio környékén élő törzs volt.

- Serretes: őket is csak Plinius említi, mint a Serapilli szomszédait.

- Iasi: Ptolemaiosnál Superiorban középen és keleten. A Dráva mindkét oldalán élő nép, az Oseriatestől északra.

- Andizetes: Ptolemaiosnál a Breucitól északra. Plinius a Dráva két oldalán, a torkolatvidéken lakó törzsként írja le őket.


A Duna mentén

- Boii: Strabón írja (V,1,6,), hogy az Itáliából elűzött boiusok a Dunához vándoroltak, és a Kárpát-medence ÉNy-i részén alakították ki hatalmi zónájukat, ami különböző kelta törzsek, népcsoportok laza szövetségét jelentette. Ezt a hatalmi szférát a dákok Kr.e. 60-50 közötti hódítása szüntette meg. Ezután a tulajdonképpeni boiusokkal a Lajta vidékén, a borostyánúttól nyugatra a Duna és Savaria között találkozunk. Savaria és Scarbantia megalapítása után a Fertő tótól nyugatra és északra szorultak vissza.

- Azali: Superior északi részén, a Dunától a Balaton-felvidékig élő törzs. A Duna mentén határosak voltak a Civitas Boiorummal.

- Eravisci: Pannonia Inferior északi törzse a Duna-kanyartól a Hegyhát északi csücskéig terjedő területen. Az Azalitól nagyjából a Pilis és a Vértes vonulata választotta el a területüket. Egyes kutatók szerint eredetileg a boiusokkal együtt érkeztek Pannoniába és az ő fennhatóságuk alatt foglalták el a Duna-kanyar vidékét. Mások szerint a dákok győzelmét követően a Duna túlsó partjáról keltek át ÉK-Pannoniába.

- Hercuniates: az Eravisci és az Andizetes között, a Mecsek és a Hegyhát területén élő nép. Szintén a boiusok fennhatósága alatt éltek, és csak ennek megszűnésével jelenik meg a forrásokban a nevük.

- Cotini: az I-II. század fordulójától, a Barbaricumból a Balatontól délre eső területre betelepített népcsoport.

Egyéb forrásokból ismertek még a Carni ill. a Decentii törzse, területük lokalizálása azonban bizonytalan.