logo

XXXI Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Civitas Siscianorum et Amantinorum.

Plinius közös civitas peregrinában említi a két törzset Sirmium lokalizálása kapcsán. A közös adminisztratív szervezetet gyaníthatóan a rómaiak alakíthatták ki, hiszen a civitas peregrinák megszervezésekor másutt sem mindig a természetes törzsi egységeket vették alapul. A civitas a Cornacates déli, a Scordisci nyugati és a Breuci keleti szomszédságában feküdt a Savus mindkét partján.
Az Amantini belső szervezetéről egy 1. századi felirat tudósít: eszerint a törzs nemzetségekre, a nemzetségek pedig századokra tagolódtak. A civitasból alakították ki a Flaviusok alatt Sirmium colonia territoriumát. Valószínűleg azonban nem vették igénybe a civitas teljes területét. Az Amantini ugyanis - vagy legalábbis egy részük - úgy tűnik, hogy a colonia alapítását követően önálló civitassá váltak, Ptolemaios ugyanis említi őket, amiből arra következtethetünk, hogy a 2. század derekán, a szerző földrajzi műve megírásának idején még volt önálló adminisztratív szervezetük. Egy Basssianae-ban előkerült.

Traianus korára, vagy azt követő időre datálható felirat, mely egy princepset említ, megerősíteni látszik a Ptolemaios adatközléséből levonható következtetést. A princeps ugyanis illyr neve alapján nem tekinthető a közeli civitas Scordiscorum vezetőjének, hanem minden bizonnyal egy másik civitas - lokalizálása alapján minden bizonnyal az Amantini főnöke volt.
Az értelmezési nehézségeket valószínűleg az okozza, hogy az eddigi kutatás kisebbnek vélte az Amantini területét annál, mint amekkora valójában volt, és nem számolt a Szávától esetleg délre eső területeikkel. Ott elvileg lenne még szabad hely, ráadásul a Szávapart mocsaras területei magyaráznák is az Amantini egy részének a fejlődésből való kimaradását. A kérdést a további régészeti kutatások tisztázhatják. Hogy vajon a Sirmienses területeit milyen mértékben vették igénybe a colonia alapítása céljára, biztosan nem tudjuk.

A Szávától délre fekvő területek leletanyaga - kivéve a gazdaságilag fontos, a forgalom által erősen igénybevett Drina völgyét - eléggé homogén bennszülött lakosságra enged következtetni, ami az elkülönülés mellett szólhatna. Ptolemaios azonban nem említi őket Sirmium mellett külön, ezért valószínű, hogy a sirmiumi colonia kereteibe tartoztak.Forrás: Szabó Edit (egyetemi tanár) - A Pannóniai városok igazgatása (Urbanizáció, önkormányzat és városi elit a Kr. u. 1-3. században a feliratok tükrében)