logo

XXVII Februarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A civitas igazgatásának intézményei (Civitas Azaliorum)

princeps civitatis: kát. 198, 199 - Flaviusok kora praefectus civitatis: Kát. 149 - 1 sz. második fele / 2. sz. eleje

quaestor:201?


A civitas Azaliorumnak a 3. századból nincsenek dokumentumai. A kutatás ezért azt feltételezi, hogy Brigetio municipiumi rangra emelésével átalakult a municipium territóriumává. Egyelőre azonban úgy tűnik, inkább Mogetiana municipiumával hozható összefüggésbe ld. fentebb.Forrás: Szabó Edit (egyetemi tanár) - A Pannóniai városok igazgatása (Urbanizáció, önkormányzat és városi elit a Kr. u. 1-3. században a feliratok tükrében)