logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Macedonia földrajzi elhelyezkedése

Macedonia, a Thessaliától Északra eső országnak csupán Herodotus óta előforduló neve. Az országnak más-más időben különböző terjedelme volt; II. Fülöp király ideje előtt Délen az Olympusig, Keleten a Strymon folyóig ért, a mely Thracia felé határát képezte.

Paeonia felé Északon és Illyricum felé Nyugaton határa ingadozott. Fülöp idejében a Kr. e. 4-ik század közepe táján Északon egész Paeonia került Macedoniahoz és azóta a Scardus és Orbelus hegység képezte Moesia felé határát (a határon lakó agrianusok és dardanusok jóformán függetlenek maradtak).

Keleten egészen a Nestus folyójáig terjedt, Délen Chalcidice félszigete is hozzájárult, Nyugaton Illyricum egy része; terjedelme ez alakjában 67000 km.2 volt. Az ország három oldalról magas hegységtől körített, dombláncoktól szeldelt és a tenger felé nyiló termékeny síkság volt.
Forrás: Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2 kötetben kiadott mű reprintje alapján. A MEK-változat az ISZT támogatásával készült Hungarológiai Alapkönyvtár http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/