logo

III Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A pamphüliaiak eredete

A pamphüliaiak és a piszidiaiak egyazon néphez tartoztak, az előbbiek azonban fejlettebb civilizációt alakíthattak ki a betelepülő görög gyarmatosok segítségével, termékenyebb földjeiknek köszönhetően.

A két régió népe közt korán különbséget tettek: Hérodotosz Kis-Ázsia népei közt említi a pamphüliaiakat, a piszidiaiakról nem is szól. Ephorosz mindkettőt említi, az egyiket tengerparti, a másikat belső szárazföldi népként. A korai pamphüliaiaknak, mint a lükiaiaknak, saját irásuk volt, részben görög, részben ázsiai, amelyet néhány márvány- és érmefelirat őrzött meg.

Hérodotosz és Sztrabón azt írja, Pamphüliát a trójai háborúból visszatérő Amphilokhosz és Kalkhasz alapitotta görög gyarmatként, de ez csak legenda. A bennszülöttek feltételezhetően ázsiai eredetűek, illetve kevert etnikumúak voltak.


Története

Az első említések szerint Pamphülia azok közt a területek közt volt, amiket leigázott lüd Mermnad dinasztia, utána Perzsia, majd Makedónia fennhatósága alá kerültek.
Miután Róma Kr. e. 190-ben legyőzte III. Antiokhoszt, Eumenész pergamoni király vette birtokába, de a nép később kalózkodásba fogott Piszidia és Kilikia oldalán, sőt Szidé a régió fő rabszolgapiacává vált.
Egy időre Pamphylia Amüntasz, Galatia királyának uralma alá került, de az ő halála után római provinciává lett, a pamphüliaiak pedig hellenizálódtak. Perga, Aszpendosz és Szidé maradványai egy nagy kultúra emlékeit őrzik.Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pamphylia