logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

II. Agrippa (kb. 49-92)

II. Agrinpa apja halálakor (I. Agrippa) 44-ben csak 17 éves volt. Josephus szerint Claudius célja az volt, hogy ő kövesse apját annak halála után, de ez a Claudius tanácsadóinak véleménye miatt mégsem történt meg. Akárcsak Heródes házának majdnem minden tagja, ő is Rómában nevelkedett. I. Agrippa halála után is jó ideig még ott maradt. Erre az időszakra esett a zsidók javára történő közbenjárása samaritánusok ellenében.
A 49. évben n. Agrippát nevezték Chalkisz királyává. Ez egy kis királyság volt Libanonban (AJ XX, 104). Egyszersmind megbízták a jeruzsálemi templom felügyeletével és megkapta az ottani főpap kinevezésének a jogát. Agrippa sokszor élt ezzel a jogával.

53 körül II. Agrippa területe kibővült Fülöp korábbi tetrarchiájával, amihez csatolták Abilénét. Később Nero még neki adott négy várost a környező területükkel, mégpedig Abilát és Juliast Penában, Tiberiast és Tarichaeát Galileában. Ez föltehetőleg 54/55-ben történt, bár ezzel kapcsolatban említik 61-et. Freyne valószínűnek tartja, hogy ennél a területadományozásnál Nero személyes ajándékáról volt szó, és nem volt semmi köze Róma politikai stratégiájához. Ez a legkézenfekvőbb elképzelés. II. Agrippa magánéletét meglehetősen kedvezőtlenül ítélik meg. Főleg azt vették tőle rossznéven, hogy Berenice húga többnyire nála lakott.
A külpolitika területén II. Agrippa minden ponton Róma hűséges vazallusának mutatkozott. Majdnem minden pénzen, Apit ő veretett, az ő korában uralkodó római császár neve és fölirata van. A Cselekedetek Könyvében (25,13) azt halljuk, hogy nagyon hamar tisztelgett az új procuratomál, Festusnál. Ezenkívül támogatta Rómát a pártusok elleni háborúban.

A belpolitikát illetően jó megértésre törekedett a zsidósággal. A rabbinikus források még azt is elmondják, hogy Agrippa a törvénye vonatkozó kérdésekben az ismert Eliézer ben Hyrkanus rabbihoz fordult. Viszont azt is láttuk, hogy egy fal építésével kapcsolatban összeütközésbe került a papokkal.

A Rómával való első zsidó háború kitörésekor 66-ban Agrippa rendkívül sokat fáradozott ennek a megfékezésén. A háború idején azonban teljesen a rómaiak oldalán állt. Úgy látszik, hogy utána még néhány újabb területet kapott.

A történelem további folyamán jóformán semmit nem tudunk II. Agrippáról. Valószínűleg 92-ben halt meg. Biztosat nem tudunk róla. II. Agrippa életpályájának egész kronológiája amúgy is teljesen bizonytalan és vitatott dolog.


Forrás: Dr. H. Jagersma: Izrael történet 2 (Nagy Sándortól Bar Kochbáig) (Fordította: Czanik Péter)