logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Caligula rendelete szobrának felállításáról a jeruzsálemi templomban

Amikor I. Agrippa Rómából jövet - valószínűleg 38 nyarán - Alexandriába érkezett, itt súlyos zsidóellenes zavargások törtek ki. Ezek során a felbőszült és a zsidók ellen tüntető tömeg követelte, hogy - a császárkultusznak egyébként gyakorolt szokásai szerint - a zsinagógában is állítsák fel a császár szobrát. Mikor ezt a követelést a zsidók megtagadták, a felbőszült tömeg a zsinagógákat részint kirabolta, részint pedig meggyalázta és erőszakkal állította fel bennük a császárszobrokat.
Valószínűleg az alexandriai zsidóellenes zavargások hatottak közre abban, hogy a Földközi-tenger partján levő Jamniában a pogány lakosság által felállított és a császárnak szentelt oltárt a zsidó lakosság, mely a városban a többséget képviselte, lerombolta. Ezt az esetet a város császári helytartója - Jamnia a császár magántulajdona volt - jelentette Caligulád nak, aki erre kiadta azt a rendelkezést, hogy a császár szobrát fel kell állítani a jeruzsálemi templomban. Ugyanakkor utasította P. Petronius szíriai helytartót, hogy megfelelő haderővel biztosítsa parancsa végrehajtását Palesztinában.
Amikor azonban Petronius, aki 39/40 telén hadaival fel is vonult Palesztinában, látta a császári parancs folytán előállott súlyos helyzetet, először Sidonba rendelte a zsidó vezetőket, hogy szépszerével rávegye őket a parancs teljesítésére. Ez azonban nem sikerült neki. Sőt amikor Ptolemaisba tette át főhadiszállását, a zsidók óriási tömegtüntetéssel igyekeztek őt megkörnyékezni, hogy álljon el a császári parancs teljesítésétől. Petronius ekkor látva a zsidóság végsőkig feszült hangulatát, a császárhoz fordult és haladékot kért a parancs végrehajtására. Utóbb Tiberias ban Petroniust újból nagy zsidó tömegek keresték fel és 40 napon keresztül könyörögtek hozzá, hogy hárítsa el a templom megszentségtelenítését.

Noha Caligula Petronius kérését haladék iránt elutasította, Petronius befolyásos zsidó vezetők kérésére elhatározta, hogy a császár utasítása nélkül is eláll a császári parancs végrehajtásától. Még 40 őszén kéréssel fordult Caligulához, hogy vonja vissza parancsát, csapatait pedig kivonta Palesztinából.
Közben a Rómában időző I. Agrippánák sikerült elérnie, hogy Caligula visszavonta a parancsot. Ezt az intézkedést azonban Caligula rövidesen megbánta és a tett engedményt hatálytalanította. A zsidóság számára könnyen katasztrofálissá válható helyzetet csak Caligula 41. január 2o-án történt meggyilkolása oldotta meg. Ezzel elhárult a jeruzsálemi templom megszentségtelenítésének veszedelme.

Petroniust Caligula - felbőszülve, hogy megtagadta parancsának teljesítését - öngyilkosságra szólította fel. Szerencséjére azonban Petronius ezt a rendelkezést csak a császár haláláról szóló értesítés vétele után kapta meg és így nem kényszerült annak teljesítésére.


Forrás: Kovács Károly - Hellénizmus, Róma, Zsidóság