logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Áradások előrejelzése Egyiptomban

Syéné es Elephantiné: az első Aithiopia és Egyiptom határvárosa, a másik Syéné előtt félstadionnyira a Nílusban fekvő sziget, s rajta egy város Knuphis templomával és egy Nílus-mérővel, mint Memphisben.

A Nílus-mérő a Nílus partján kockakövekből épített kút, amelyben a Nílus áradását jelzik, mégpedig a legmagasabb, a legalacsonyabb és a közepes vízállást, a kútban ugyanis a víz a folyó szintjével együtt emelkedik és száll alá.
A kútnak a falán jelzések vannak, a teljes és a többi áradás mértékei. Ezeket tehát megfigyelik és másoknak is jelzik, hogy tudják, mert az ilyen jelzésekből már napokkal előbb tudják és tudatják az áradás bekövetkezését. Ez a földművesek részére is hasznos a vízzel való gazdálkodás, a gátak, a csatornák és más ilyen dolgok miatt, de a helytartók részére is, az adójövedelmek miatt, mert a nagyobb áradások nagyobb jövedelmet is jelentenek.

Syénében van az a kút, amely a nyári napfordulatot jelzi, mert ez a vidék a fordulati kör alatt fekszik és délben árnyéktalanná teszi a gnómonokat. Mert ha a mi vidékünkről, Hellast értem, dél felé megyünk, itt lesz a nap először a fejünk fölött, s a gnómonoknak délben itt nincs árnyékuk.
Ha tehát a fejünk fölött áll, akkor a kútba is le kell bocsátani sugarait a víz felszínéig, akármilyen mélyen van is. Minthogy mi is függőlegesen állunk, a kútgödrök is így vannak készítve. Három római cohors van itt a határ őrzésére.Forrás:
Strabón: Geógraphika 17.1.48.