logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Senaculum .

A senatorok gyülekező helye a comitium mellett a Graecostasis felett, később a senatus gyűlés helyisége.Festus hármat sorol fel, egyik a Capitolium és Forum között a Concordia temploma helyén, tehát a comitium közvetlen közelében volt, a másik a porta Capena mellett, a harmadik Bellona templománál a Circus Flaminius mellett, a hol a külföldi követeket szokta a senatus fogadni.
Forrás:
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/7591.html