logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Robur

Így is nevezték a római állami börtönt, a Carcert, a melyet a középkor óta Carcer Mamertinusnak szokás nevezni. A Capitolinus mons tövében állott. Romjai ma is megvannak, alsó részébe a San Pietro in Carcere, felső részébe a San Giuseppe dei Falegnami van beépítve.

Alsó része eredetileg Tullianum (tullius = forrás), forrásház volt, a melynek a kőrétegek előreugrasztásával kúp alakú összeszűkülő, tehát nem boltozott falazatát mintegy félmagasságig lebontván, lapos boltozattal zárták le s így építették föléje a felső trapéz alakú helyiséget, a mely mellett Észak-kelet felé még több helyiség is volt.

A Tullianumnak csak felső, lapos boltozatán volt nyílása, itt bocsátották le a kivégzendő foglyokat; padozatában kerek nyílás van a forrás felett. Itt végezték ki Catilina bűntársait is, itt volt fogságban a keresztény legenda szerint Szent Péter és Szent Pál. A felső részét a benne volt (ajtaját megerősítő?) tölgyfa gerendákról nevezték el roburnak.

A carcer alapját vetette Aucus Martius, a Tullianum építését mégis Servius Tulliusra fogja Varro és Festus, valószínűleg a név hasonlósága alapján.

Még a Kr. u. 4-ik században is használták állami börtönül.Forrás:
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/7234.html