logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Carcer

Rómában a börtönt több esetben alkalmazták:

1) engedetlen, dacos polgárokkal szemben,
2) fizetésre képtelen adósok ellen,
3) olyan vádlottak ellen, a kiknek megszökésétől lehetett tartani,
4) ritkán mint tulajdonképpeni büntetést (carcer ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet)

Rómában több állami börtön volt; legrégibb a carcer Mamertinus a Capitolium mellett, egy későbbi fogház, mely eredetileg kőbánya volt, Lautumiae nevet viselt.

romaikor_kepA római börtön különben 3 egymás fölött levő osztályt foglalt magában. A legalsó (carcer inferior) mély földalatti üreg volt s a kivégzés helyéül szolgált.

A középső (carcer interior) közvetlenül az előbbi fölött a földdel egy színvonalban fekvő sötét kamara volt, mely szintén csak a tetején volt nyílással ellátva, ez volt a láncra vert rabok helye: custodia arcta.
A legfelső rész a föld felett emelkedett a könnyebb büntetéssel sújtott, vagy rövidebb időre elítélt foglyok számára, a kik már itt friss levegőt is érezhettek és szabadabban mozoghattak.

Az állami börtönben töltött fogságon kívül szokásban volt még Rómában a szobafogság katonai őrizet mellett és a libera custodia, vagyis szabadabb házi fogság valamelyik tekintélyes polgár háznál az előkelő vádlottak számára.

Sajátságos volt a custodia militaris, melynél a gonosztevő és katona együvé voltak láncolva.Forrás:
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/1580.html