logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A haldoklók illetve a holttestek őrzése

Az elítéltek megfeszítése után a katonák a vesztőhelyen maradtak, s vigyáztak arra, hogy le ne vegyék a keresztről a haldoklókat. Máté evangéliuma szerint a Pilátus ítéletét végrehajtó katonák is leheveredtek a keresztek mellé, és őrizték Jézust.
A katonák általában a halál beállta után is a holttestek mellett maradtak, hogy megakadályozzák azok levételét és eltemetését. Plutarkhosz szerint az Alexandriában keresztre feszített Kleomenész holttestét még napokig őrizték. A haldoklók, illetve a holttestek őrzését gondatlanul ellátó katonákra halálbüntetés várt.

Több ókori szerző is elbeszél egy idevágó érdekes történetet?" Egy efezusi asszony fiatalon megözvegyült. Napokon át nem mozdult el a kriptában fekvő holttest mellől, s ételt sem vett magához. A tartomány helytartója akkoriban rablókat feszíttetett keresztre a sírkamra mellett. Egyik éjszaka a keresztfán függő holttesteket őrző katona észrevette a kriptából kiszűrődő gyertyafényt, s meghallotta az özvegyasszony sírását. Odament, a gyászoló nőt vigasztalni kezdte, s megosztotta vele ételét.

A következő éjszakán is bement hozzá, s - elnyerve tetszését - együtt hált vele. Ezalatt az egyik megfeszített rabló holttestét hozzátartozói ellopták a keresztről, és eltemették. Amikor a katona másnap reggel meglátta az üres keresztfát, öngyilkosságot akart elkövetni, hogy így elkerülje a reá váró kínhalált. Az özvegyasszony azonban ezt megakadályozta, s kiötlötte, hogyan kerülhető el a büntetés. Tanácsára a katona az elhunyt férj holttestét kivette a koporsóból, s felszögezte az üresen álló keresztre.Forrás: Sáry Pál - Keresztre feszítés az ókorban