logo

XXII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A keresztre feszítés kegyetlensége és gyalázata

A keresztre feszítést már a rómaiak is gonosz büntetésnek tartották. A büntetés gonoszsága kegyetlenségében rejlett. A korábbiakban többször is láthattuk, hogy a rómaiak a keresztre feszítést - az elítélt borzalmas szenvedései miatt - a legsúlyosabb büntetések (summa supplicia) közé sorolták. Cicero a keresztre feszítést mint büntetést (supplicium) a következő jelzőkkel látja el: extremum (legnagyobb), summum (legsúlyosabb), taeterrimum (legcsúfabb), crudelissimum (legkegyetlenebb)." A keresztfa Seneca szerint is az ember legkegyetlenebb találmányai közé tartozik.

A kereszthalált az egész ókori világban a leggyalázatosabb halálnemnek tartották. Ez jól kitűnik Josephus Flavius egyik beszámolójából. A rómaiak ellen folytatott háború utolsó szakaszában számos zsidó keresett menedéket Makhairosz várában. A magas sziklákra épült erődítményt a római csapatok Lucilius Bassus vezetésével vették ostrom alá. A zsidók a várból napról napra egyre vakmerőbb kirohanásokat intéztek, melyek során jelentős veszteségeket okoztak a rómaiaknak. Az erőd helyőrségének egyik tagja, Eleázár, aki a kirohanásokban mindig kitüntette magát, egy csatározás után a vár kapuja előtt a rómaiak fogságába esett.

Bassus ekkor „parancsot adott, hogy vetkőztessék meztelenre, és korbácsolják meg úgy, hogy a városbeliek jól lássák. A fiatalember szenvedése nagyon megrendítette a zsidókat... Mikor Bassus észrevette ezt, hadicselt alkalmazott az ostromlottak ellen: ugyanis annyira akarta fokozni fájdalmukat, hogy bajtársuk megmentéséért átadják a várat; és ez a terve sikerült is. Tehát keresztet állíttatott, mintha rögtön rá akarná szegeztetni Eleázárt. Amint ezt a várbeli zsidók meglátták, még jobban erőt vett rajtuk a fájdalom, és zokogva kiáltoztak, hogy ezt a szerencsétlenséget nem bírják elviselni.
Ezenfelül most még Eleázár is kérlelte őket: ne engedjék, hogy a leggyalázatosabb halállal pusztuljon el... Szavai megrendítették őket, ...és hallgattak a szánalom szavára: haladéktalanul követséget küldtek, hogy tárgyaljon a vár átadásáról, szabad elvonulás és Eleázár szabadon bocsátása fejében.

A Szentírás is többször utal a kereszt gyalázatára. „Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül" - olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben.Forrás: Sáry Pál - Keresztre feszítés az ókorban