logo

XXII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A kereszt ostobasága

A kereszténység terjedését több tényező is erősen gátolta. Ezek közül első helyen Jézus földi sorsa állt. Mind a zsidók, mind a pogányok számára nehéz volt egy olyan személy isteni mivoltában hinni, akit keresztre feszítettek. Pál apostol egyik levelében rámutat arra, hogy a megfeszített Krisztus a zsidóknak botrány, a pogányok számára pedig ostobaság.

A II. század elején az ifjabb Plinius is így számol be Traianus császárnak a keresztények kínvallatásának eredményéről: „nem találtam bennük egyebet ostoba, határtalan babonaságnál.”

Néhány évtizeddel később a hitvédő Jusztinosz a következőket írja: „azért vádolnak minket őrültséggel, mert a második helyet a változatlan és örök Isten után, a mindenség szülője után, mint vélik, mi egy megfeszített embernek adjuk, merthogy ők nem ismerik ennek misztériumát... "
Jusztinosz vitapartnere, a zsidó Trifón, érthetetlennek tartotta, hogy a keresztények hogyan alapozhatják reményüket egy keresztre feszített emberre A III. század elején Tertullianus is említést tesz arról, hogy az igaz hit ellenségei főként ezzel érvelnek: „nem szabad elhinni, hogy a Teremtő Fiát ily halálnemre adta volna...
Nagyjából ugyanebben a korban Minucius Felix a keresztények ellen felhozott vádak közé sorolja: „istentiszteletük tárgya egy olyan ember, akinek gazságáért a legnagyobb büntetés (summum supplicium) és a halálos keresztfa (crucis ligna feralia) jutott osztályrészül... "

A keresztre feszített Krisztust a pogányok sokszor gúny tárgyává tették. Legismertebb bizonyítéka ennek az a már említett karcolat, melyet Rómában a Palatinuson, az ún. plzedagngium falában találtak. A megfeszített szamárfejű ember mellett egy férfi áll kitárt karral, alatta görög nyelvű felirat olvasható: „Alexamenosz imádja az istenét." Tertullianus és Minucius Felix egyaránt említést tesz arról, hogy a pogány rómaiak szerint a keresztények „szamárfejet imádnak".
Jézus keresztre feszítése a keresztények között is komoly hitvitákat szült. Az eretnek dokéták szerint Jézus teste csupán látszólagos volt, az Úr valóságos emberi testtel nem rendelkezett, s a római katonák így csak ezt a látszólagos testet feszítették keresztre. E tan terjesztése ellen már Szent János apostol is határozottan tiltakozott: „sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus.Forrás: Sáry Pál - Keresztre feszítés az ókorban